10 zł, Brakteat Mieszka III Starego (1173-1177 i 1181-1202)

10 zł, 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

10 zł, 150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera

10 zł, 100. rocznica urodzin Jana Karskiego (1914-2000)

10 zł, 100-lecie Politechniki Warszawskiej

50 zł, Jadwiga Andegaweńska (1384-1399) – MK-4518 NH