Dział Historyczny

W dniu 1 stycznia 1966 r. w wyniku rozdzielenia Działu Artystyczno-Historycznego powstał Dział Historyczny i Dział Sztuki. Zalążkiem zbiorów Działu Historycznego stały się militaria w liczbie 142 eksponatów, falerystyka oraz numizmatyka. W 1976 r. z Działu Historycznego wyodrębniono samodzielny Dział Numizmatyczny, a z Działu Sztuki – Dział Medalierstwa. Od tej chwili medale, odznaczenia państwowe i […]

Dział Archeologiczny

Zbiory archeologiczne MZKiD we Włocławku liczą kilkadziesiąt tysięcy zabytków ujętych 1670 pozycjami inwentarza działowego. Obejmuje on zabytki pojedyncze oraz kolekcje zabytków reprezentujące tzw. zespoły zwarte pochodzące z pojedynczych obiektów, a także całych stanowisk archeologicznych. Tylko niewielką część dzisiejszych zbiorów stanowi grupa kilkudziesięciu pojedynczych znalezisk archeologicznych pochodzących z rozproszonej i zdekompletowanej w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, […]

Dział Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii

Dział Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej gromadzi zabytki z zakresu numizmatyki (monety, banknoty, bony zastępcze, obligacje, weksle), medalierstwa (medale, medaliony i plakiety), falerystyki (ordery, odznaczenia, odznaki i oznaki), sfragistyki (tłoki pieczętne) oraz zabytki metrologiczne. Zbiory zgromadzone w dziale liczą blisko dziewięć tysięcy jednostek inwentarzowych. Zbiory numizmatyczne i medalierskie tworzone były od początku istnienia Muzeum Kujawskiego, […]

Dział Budownictwa Ludowego

Dział Etnograficzny od początku swojego istnienia zajmował się badaniem i dokumentowaniem wszystkich sfer kultury ludowej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Oprócz zbiorów etnograficznych efektem tych prac jest bogata dokumentacja zawierająca także materiały z zakresu budownictwa ludowego obu regionów (fotografie, skrócone inwentaryzacje, dokumentację techniczną wybranych obiektów). W 1979 r. utworzony został odrębny Dział Budownictwa Ludowego zajmujący się […]

Dział Etnograficzny

Zbiory etnograficzne stanowiły jeden z podstawowych działów powstałego w 1909 roku Muzeum Ziemi Kujawskiej. Zniszczone niemal całkowicie podczas ostatniej wojny gromadzone były od nowa po 1945 r. W okresie powojennym do działu trafiły najcenniejsze zabytki sztuki ludowej, które dały początek kolekcjom – zabytkowej rzeźby ludowej i dawnego malarstwa ludowego. Intensywnie gromadzono w tym czasie elementy […]

Dział Fajansu

Dział Fajansu został utworzony w 1973 r. w wyniku połączenia w jeden zbiór zabytków fajansu przedwojennego oraz współczesnego gromadzonych do tego czasu w Dziale Etnograficznym (ok. 2500) oraz w Dziale Sztuki (ok.120). Obecnie zbiory działu liczą ok. 15000 eksponatów, które dzielą się na dwie podstawowe kolekcje: fajansu zabytkowego i fajansu współczesnego. W kolekcji fajansu zabytkowego, […]

Dział Sztuki

Dział Sztuki w strukturze muzeum został wyodrębniony z Działu Historyczno-Artystycznego w 1966 r. Zbiory artystyczne gromadzone były w muzeum od momentu powstania placówki (1909 r.). Początkowo były oparte głównie na darach artystów i kolekcjonerów włocławskich. W czasie II wojny światowej większość zbiorów zaginęła. Po wojnie rozpoczęto gromadzić zabytki artystyczne przejmując je z dworów i zabezpieczając. […]