MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Usługi udostępniania i reprodukowania zbiorów

Materiały do pobrania:

Fotografowanie/filmowanie przez osoby z zewnątrz:

Profesjonalne fotografowanie obiektów muzealnych dla celów komercyjnych (+ opłata za przygotowanie obiektu) 150 zł
Profesjonalne fotografowanie sal muzealnych i ekspozycji dla celów komercyjnych (ujęcia ogólne) 100 zł
Amatorskie fotografowanie i filmowanie ekspozycji dla celów prywatnych z użyciem lamp 10 zł
Filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu dokumentalnego 1 godz. – 200 zł
Filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu fabularnego 1 godz. – 300 zł
Filmowanie jednego obiektu muzealnego 200 zł
Sesje zdjęciowe we wnętrzach muzealnych

Wyłącznie na potrzeby osób indywidualnych (nie dotyczy sesji reklamowych i produkcji filmowych).

1 godz. – 100 zł
Sesje zdjęciowe w obrębie muzeum na zewnątrz

Wyłącznie na potrzeby osób indywidualnych (nie dotyczy sesji reklamowych i produkcji filmowych).

1 godz. – 50 zł

Udostępnienie i przygotowanie obiektu do fotografowania oraz nadzór merytoryczny
i konserwatorski: 50 – 150 zł.

Zasady udostępniania zdjęć i obiektów muzealnych do fotografowania i filmowania:

 1. Zdjęcia i obiekty muzealne do fotografowania/filmowania udostępniane są po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrekcji Muzeum.
 2. Pisemne zamówienie powinno zawierać:
  • pełne dane osoby lub instytucji (adres, telefon, NIP)
  • szczegółowe dane dotyczące zamawianego zdjęcia lub obiektu udostępnianego do fotografowania/filmowania (tytuł, autor, nr negatywu, format, nr inwentarza MHW, cel przeznaczenia).
 1. Usługi wykonywane przez Muzeum świadczone są w ramach określonych możliwości technicznych i organizacyjnych i realizowane są według kolejności zgłoszeń zamówień.
 2. Reprodukcje wykonuje się z kopii dokumentacyjnej, będącej w posiadaniu MZKiD. Jeżeli kopia taka nie istnieje, Muzeum określa sposób wykonania usługi. Ze względu na zły stan zachowania obiektu lub przeciwwskazania konserwatorskie, Muzeum może odmówić realizacji zamówienia. pracownika
 3. W przypadku wykorzystania zdjęcia obiektu muzealnego w publikacji, filmie, internecie, na ekspozycji itp., zamawiający zobowiązany jest do podania podstawowych danych dotyczących obiektu, źródła jego pochodzenia oraz autora fotografii.
 4. Zamawiający, wykorzystując zdjęcia ze zbiorów MZKiD, zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa autorskiego.

Amatorskie fotografowanie i filmowanie

może odbywać się bez statywu, dodatkowego doświetlenia (własnego kamery lub pochodzącego z zewnątrz) i nie może mieć w żadnym przypadku charakteru dokumentacyjnego. Rejestracja odbywa się w obecności pomocy muzealnej i w przypadku uznania przekroczenia powyższych zasad może zostać przerwana na każde żądanie pracownika Muzeum.

Odbitki kserograficzne:

Opłata za wykonanie odbitki kserograficznej z materiałów archiwalnych i bibliotecznych wydanych po 1950 r. wynosi:

 • format A 4 – 0,5 zł
 • format A 3 – 1zł

* Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadku niestandardowych zamówień gdy publikacja/licencja mieści się w interesie promocji Muzeum i popularyzowania jego zbiorów.

Skip to content