FAJANS WŁOCŁAWSKI. BIENNALE 1973-1991

Wydawnictwa, Nowości,

ŚWIAT DZIECKA CHŁOPSKIEGO NA DAWNEJ WSI POLSKIEJ

Wydawnictwa, Nowości,

Strony rodzinne matki Chopina

Wydawnictwa, Nowości,