10 zł, 100 lat Teatru Polskiego w Warszawie

2 zł, Polskie Okręty: kuter rakietowy “Gdynia”

2 zł, 150. rocznica powstania styczniowego

2 zł, 100 lat Teatru Polskiego w Warszawie

50 zł, Władysław Łokietek

50 zł, Wacław II Czeski (1300-1305)

20 zł, Żubr Bison bonasus

10 zł, Cyprian Norwid 1821-1883.

10 zł, 200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego

10 zł, Kanonizacja Jana Pawła II – 27 IV 2014.

10 zł, 200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

10 zł, Agnieszka Osiecka. Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej