MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Ulgi i zwolnienia

  1. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w kasach biletowych oraz na stronie internetowej
    www.muzeum.wloclawek.pl .
  3. W jednym dniu tygodnia wstęp na teren Muzeum i zwiedzanie wnętrz są bezpłatne.
  4. Dzień, o którym mowa w ust.3 ustala Dyrektor Muzeum i podaje do wiadomości w sposób określony w ust.2.
  5. Skorzystanie z usług przewodnika w dniu, w którym wstęp na teren Muzeum i zwiedzanie wnętrz są bezpłatne wymaga wniesienia opłaty w wysokości jak za wstęp do Muzeum.
  6. Zasady i zakresy stosowania ulg w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum określają odrębne zarządzenia Dyrektora Muzeum.
Skip to content