MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Etnograficzne

Adres

Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6
87-800 Włocławek

Telefony

54 232 30 01


O oddziale

Siedzibą Muzeum Etnograficznego jest kompleks budynków przy Bulwarach nad Wisłą z zabytkowym spichrzem wzniesionym w połowie XIX wieku (przed 1848 r.), prawdopodobnie wg projektu Franciszka Turnelle’a – ówczesnego architekta miejskiego Włocławka. Usytuowany ścianą szczytową do Wisły spichrz reprezentuje typową budowlę magazynową o funkcji przeładunkowej i posiada typowe cechy klasycyzmu. Jest to czterokondygnacyjny budynek murowany nakryty dachem dwuspadowym. Do szczytu odrestaurowanego spichrza dobudowano w latach 1980-1985 nową część nawiązującą architektonicznie do jego bryły. Wcześniej w tym miejscu stał spichrz drewniany, który spłonął w 1862 roku. Ekspozycje w Muzeum Etnograficznym zostały udostępnione zwiedzającym 10. X. 1986 roku.

Zaplanuj wizytę

KULTURA LUDOWA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

Wystawa zajmuje trzy kondygnacje zabytkowego spichrza. Przedstawia wieś z przełomu XIX/XX wieku, pokazując poprzez najistotniejsze jej elementy obraz nieistniejącej już kultury ludowej. Poszczególne zagadnienia pokazane zostały w następującej kolejności.

 

Działy gospodarki podstawowej, rolnictwo, hodowlę i rybołówstwo poprzedza wprowadzenie do całej wystawy zobrazowane mapami, tablicami zawierające informacje o historycznych czynnikach mających wpływ na kształtowanie się tradycyjnej kultury ludowej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Podstawowy dział – rolnictwo prezentowany jest poprzez narzędzia używane do prac rolniczych (pługi, brony, radła, drapacze, ręczne siewniki) oraz fotogramy ukazujące cykl prac polowych. W drugiej części wystawy pokazane są przedmioty związane z hodowlą, z wylęganiem się drobiu (kosze, skojce), z przetwórstwem domowym (koryto do parzenia świń), z wykorzystywaniem zwierząt do prac polowych (jarzma) oraz transportu (uprząż końska). Specyfikę obu regionów, ich nadrzeczne wiślane położenie oraz obecność jezior, akcentują na wystawie przedmioty związane z rybołówstwem, które było ważnym sposobem zdobywania pożywienia. Prezentowana jest tutaj duża łódź wiślana, sieci oraz samołówki rybackie i kosze do przechowywania złowionych ryb. Wystawę wzbogacają krótkie teksty i fotogramy tematycznie związane z prezentowanymi działami.

 

Ekspozycja w tej części obejmuje pięć głównych rzemiosł: garncarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, plecionkarstwo, stolarstwo. W każdym z działów są prezentowane zarówno narzędzia jak i wyroby rzemieślnicze, co ułatwia zwiedzającemu wyobrażenie o pracy ówczesnych wytwórców. Uzupełnieniem są krótkie teksty i fotogramy przedstawiające rzemieślników przy pracy. Prezentację rzemiosł kończy ciesielstwo ukazujące narzędzia pracy cieśli wiejskich i obrazujące poprzez rysunki podstawowe detale konstrukcyjne. Ta część wzbogacona jest licznymi przeźroczami ukazującymi typy budynków i całych zagród charakterystycznych dla Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

 

Ekspozycja w tej części prezentuje fragmenty wyposażenia wnętrza mieszkalnego, kujawskiego i dobrzyńskiego. Zestawienie ich obok siebie pozwala dostrzec istotne różnice w wyglądzie mebli charakterystycznych dla obu regionów. Ponadto pokazane są drobne sprzęty domowe związane z przygotowywaniem pożywienia i utrzymywaniem czystości. Oba aneksy łączy „ołtarzyk domowy”. Duży fragment wystawy poświęcony jest odświętnym strojom kujawskim. Są tutaj kobiece i męskie stroje Kujawiaków z poł. XIX wieku z zaakcentowaniem funkcjonujących jeszcze wówczas samodziałów oraz typowy dla regionu kujawskiego strój odświętny noszony na przełomie XIX/XX w. Uzupełniają całość materiały ikonograficzne, a więc kopie według szkiców Wojciecha Gersona z poł. XIX wieku pokazujące stroje kujawskie i kobiece nakrycia głowy.

 

Bogato prezentowana jest kolekcja zabytkowej rzeźby ludowej z wiodącym w tym regionie przedstawieniem Matki Boskiej Skępskiej wzorowanej na „cudownej”, gotyckiej figurze Maryi z sanktuarium maryjnego w Skępem. Prezentowane zabytki dają pełny przegląd istniejących na tym terenie warsztatów rzemieślniczych i tworzących tutaj artystów samorodnych. Ponadto pokazane są wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego oraz różni święci patroni (św. Jan Nepomucen, św. Wawrzyniec, św. Antoni Padewski).

 

Ostatni fragment wystawy przybliża żywe nadal na Kujawach zwyczaje zapustne. Pokazane są kostiumy i rekwizyty przebierańców zapustnych, pośród których wiodącą rolę odgrywały maszkary zwierzęce, „koń”, „bocian”, „niedźwiedź” i „koza” . Uzupełnieniem tej części ekspozycji są instrumenty muzyczne typowe dla kujawskich kapel ludowych. Niektóre z nich (harmonia, skrzypce) towarzyszyły zapustnym zwyczajom. 

Malowane skrzynie z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Wystawa stała na parterze Muzeum Etnograficznego ponownie udostępniona dla zwiedzających. W br. wraz z przeniesieniem do spichlerza dworskiego w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce zabytków z zakresu rolnictwa, hodowli i rybołówstwa, zmieniona została część wystawy stałej w Muzeum Etnograficznym we …

KULTURA LUDOWA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

Wystawa zajmuje dwie kondygnacje zabytkowego spichrza. Przedstawia wybrane sfery tradycyjnej kultury chłopskiej przełomu XIX/XX wieku.

FAJANS WŁOCŁAWSKI. BIENNALE 1973–1991

W 2023 r. mija 50. rocznica organizacji I Biennale Fajansu Włocławskiego. Wydarzenie to wpisuje się również w przypadający jubileusz 150-lecia powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku. Jest to okazja do zaprezentowania przekroju autorskich prac malarek fajansu włocławskiego, ukazania rangi konkursów, które …

KALENDARIUM – MARZEC 2024

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym kalendarzem imprez i wydarzeń organizowanych przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Plik do pobrania: MARZEC W MUZEUM

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH „MODA NA LUDOWE”

Uwaga, uwaga, mamy propozycję dla miłośników fajansu:) W dniu 9 marca 2024 roku, o godz. 11.00, w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 we Włocławku odbędą się kolejne warsztaty skierowane do osób dorosłych, inspirowane wystawą czasową …

XXXIII KOROWÓD GRUP ZAPUSTNYCH ULICAMI WŁOCŁAWKA

W ostatnią niedzielę karnawału — 11 lutego br. miłośnicy tradycji ludowych będą mogli obejrzeć kolorowy, głośny, roztańczony korowód grup zapustnych. Przebierańcy uczestniczący w trzydziestej trzeciej edycji imprezy wyruszą o godz. 12.00 sprzed Muzeum Etnograficznego przy włocławskich bulwarach i przejdą głównymi …

FERIE W MUZEUM

„Naładuj baterie i przyjdź do nas w ferie” to cykl warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych oraz rodzin z dziećmi. Zajęcia odbywały się w Muzeum Etnograficznym, Muzeum Historii Włocławka oraz w Zbiorach Sztuki. Wszystkie  warsztaty poprzedziła krótka prelekcja bądź oprowadzenie po …

XXXIII KOROWÓD GRUP ZAPUSTNYCH ULICAMI WŁOCŁAWKA

W ostatnią niedzielę karnawału — 11 lutego br. miłośnicy tradycji ludowych mogli obejrzeć kolorowy, głośny, roztańczony korowód grup zapustnych. Przebierańcy uczestniczący w trzydziestej trzeciej edycji imprezy wyruszyli o godz. 12.00 sprzed Muzeum Etnograficznego przy włocławskich bulwarach i przeszli głównymi ulicami miasta …

XVIII KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM WE WŁOCŁAWKU

10 grudnia w Muzeum Etnograficznym we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Na ponad trzydziestu stoiskach przygotowanych przez regionalnych twórców ludowych i rękodzielników pojawiły się tradycyjne oraz współczesne, ale ręcznie wykonywane ozdoby na …

Skip to content