“KRUCYFIKS” drewniany

KRUCYFIKS drewniany.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

Rzeźba “ŚW. FRANCISZEK”.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

Rzeźba w drewnie-“M.B.SKĘPSKA”.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

Rzeźba “MATKA BOSKA SKĘPSKA”.

RADŁO małe.