MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Aktualności

W pierwszej części warsztatów uczestnicy zobaczą ekspozycję czasową pn. „Dawny świat dziecka”, na której dowiedzą się, jak wyglądało życie najmłodszych w ubiegłym wieku. Wystawa uświadomi zwiedzającym, że dzieciństwo jawiło się zupełnie inaczej niż współcześnie, wiązało się z surowym wychowaniem i …

W dniu 21 maja 2023 r. zmarł Mikołaj Konczalski, artysta malarz, rysownik, pastelista, poeta, a prywatnie ojciec Mariusza Konczalskiego, także artysty plastyka. Mikołaj Konczalski, syn Tadeusza i Janiny z Rakowskich, urodził się 3 marca 1935 r. w Chrostkowie k. Lipna. …

We wtorek 13 grudnia 2022 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku podpisało umowę na finansowanie projektu „Rekonstrukcji młyna wodnego w Kłóbce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwsze wiadomości na temat młyna wodnego w …

22 stycznia będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. To największa i najdłużej trwająca irredenta narodowa.  Już od 1861 r. społeczeństwo włocławskie brało udział w fali manifestacji narodowych. W tym samym roku w mieście wprowadzono stan wojenny, który z chwilą …

Zbiory online

Edukacja

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości (od trzeciego rozbioru Polski po rok 1918) oraz zwrócenie młodym ludziom uwagi na to, że wolność nie jest dana raz na zawsze, a ducha patriotyzmu warto pielęgnować …

W pierwszej części warsztatów uczestnicy zobaczą ekspozycję czasową pn. „Dawny świat dziecka”, na której dowiedzą się, jak wyglądało życie najmłodszych w ubiegłym wieku. Wystawa uświadomi zwiedzającym, że dzieciństwo jawiło się zupełnie inaczej niż współcześnie, wiązało się z surowym wychowaniem i …

Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych połączona z kartami zadań Kontakt Justyna Kwiatkowska, tel. 54 232-50-61 Zgłoszenia Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi …

Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych klasy I-III. Kontakt Justyna Kwiatkowska, tel. 54 232-50-61 Zgłoszenia Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i …

Skip to content