MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Bilety do muzeów

Gmach Główny - ceny biletów

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 9 zł 
Bilet ulgowy 6 zł 
POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY*
*(opłata przy wstępie co najmniej dwóch osób dorosłych z trojgiem dzieci/lub i młodzieży do lat 18)
Dorośli 6 zł
Dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia 3 zł
 
GRUPY ZORGANIZOWANE  
Zorganizowane grupy szkolne 4 zł/os.
Zorganizowane grupy wycieczkowe
(dotyczy grup o ilości minimum 15 osób)
6 zł/os.

 

Usługa przewodnicka – oprowadzanie przez pracowników merytorycznych. Usługa jest dostępna w dni robocze, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.30. Odpłatnośc dotyczy także osób, którym przysługuje wstęp bezpłatny do muzeów (w tym m.in. zorganizowanych grup przedszkolnych). 40 zł
Piątki wstęp wolny

Informacje dotyczące prawa do wstepu ulgowego lub bezpłatnego:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół wszystkich szczebli (w tym zagranicznych), studentom i doktorantom,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół wszystkich szczebli, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużonym dla Kultury Narodowej”.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 • dzieciom do lat 7.,
 • weteranom i kombatantom, posiadaczom Karty Polaka, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 1. Zniżki określone w ust. 1-2 nie sumują się.
 2. Warunkiem skorzystania z ulg, o których mowa w ust. 1-2 jest okazanie upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Muzeum Historii Włocławka - ceny biletów

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 12 zł 
Bilet ulgowy 8 zł 
POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY*
*(opłata przy wstępie co najmniej dwóch osób dorosłych z trojgiem dzieci/lub i młodzieży do lat 18)
Dorośli 8 zł
Dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia 4 zł
 
GRUPY ZORGANIZOWANE  
Zorganizowane grupy szkolne 4 zł/os.
Zorganizowane grupy wycieczkowe
(dotyczy grup o ilości minimum 15 osób)
8 zł/os.

 

Usługa przewodnicka – oprowadzanie przez pracowników merytorycznych. Usługa jest dostępna w dni robocze, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.30. Odpłatnośc dotyczy także osób, którym przysługuje wstęp bezpłatny do muzeów (w tym m.in. zorganizowanych grup przedszkolnych). 70 zł
Piątki wstęp wolny

Informacje dotyczące prawa do wstepu ulgowego lub bezpłatnego:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół wszystkich szczebli (w tym zagranicznych), studentom i doktorantom,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół wszystkich szczebli, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużonym dla Kultury Narodowej”.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 • dzieciom do lat 7.,
 • weteranom i kombatantom, posiadaczom Karty Polaka, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 1. Zniżki określone w ust. 1-2 nie sumują się.
 2. Warunkiem skorzystania z ulg, o których mowa w ust. 1-2 jest okazanie upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Muzeum Etnograficzne - ceny biletów

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 9 zł 
Bilet ulgowy 6 zł 
POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY*
*(opłata przy wstępie co najmniej dwóch osób dorosłych z trojgiem dzieci/lub i młodzieży do lat 18)
Dorośli 6 zł
Dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia 3 zł
 
GRUPY ZORGANIZOWANE  
Zorganizowane grupy szkolne 4 zł/os.
Zorganizowane grupy wycieczkowe
(dotyczy grup o ilości minimum 15 osób)
6 zł/os.

 

Usługa przewodnicka – oprowadzanie przez pracowników merytorycznych. Usługa jest dostępna w dni robocze, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.30. Odpłatnośc dotyczy także osób, którym przysługuje wstęp bezpłatny do muzeów (w tym m.in. zorganizowanych grup przedszkolnych). 40 zł
Piątki wstęp wolny

Informacje dotyczące prawa do wstepu ulgowego lub bezpłatnego:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół wszystkich szczebli (w tym zagranicznych), studentom i doktorantom,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół wszystkich szczebli, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużonym dla Kultury Narodowej”.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 • dzieciom do lat 7.,
 • weteranom i kombatantom, posiadaczom Karty Polaka, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 1. Zniżki określone w ust. 1-2 nie sumują się.
 2. Warunkiem skorzystania z ulg, o których mowa w ust. 1-2 jest okazanie upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Zbiory Sztuki - ceny biletów

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 9 zł 
Bilet ulgowy 6 zł 
POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY*
*(opłata przy wstępie co najmniej dwóch osób dorosłych z trojgiem dzieci/lub i młodzieży do lat 18)
Dorośli 6 zł
Dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia 3 zł
 
GRUPY ZORGANIZOWANE  
Zorganizowane grupy szkolne 4 zł/os.
Zorganizowane grupy wycieczkowe
(dotyczy grup o ilości minimum 15 osób)
6 zł/os.

 

Usługa przewodnicka – oprowadzanie przez pracowników merytorycznych. Usługa jest dostępna w dni robocze, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.30. Odpłatnośc dotyczy także osób, którym przysługuje wstęp bezpłatny do muzeów (w tym m.in. zorganizowanych grup przedszkolnych). 40 zł
Piątki wstęp wolny

Informacje dotyczące prawa do wstepu ulgowego lub bezpłatnego:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół wszystkich szczebli (w tym zagranicznych), studentom i doktorantom,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół wszystkich szczebli, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużonym dla Kultury Narodowej”.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 • dzieciom do lat 7.,
 • weteranom i kombatantom, posiadaczom Karty Polaka, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 1. Zniżki określone w ust. 1-2 nie sumują się.
 2. Warunkiem skorzystania z ulg, o których mowa w ust. 1-2 jest okazanie upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Muzeum im. S. Noakowskiego - ceny biletów

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny 9 zł 
Bilet ulgowy 6 zł 
POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY*
*(opłata przy wstępie co najmniej dwóch osób dorosłych z trojgiem dzieci/lub i młodzieży do lat 18)
Dorośli 6 zł
Dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia 3 zł
 
GRUPY ZORGANIZOWANE  
Zorganizowane grupy szkolne 4 zł/os.
Zorganizowane grupy wycieczkowe
(dotyczy grup o ilości minimum 15 osób)
6 zł/os.

 

Usługa przewodnicka – Oprowadzanie po Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie jest zawarte w cenie biletu.
Piątki wstęp wolny

Informacje dotyczące prawa do wstepu ulgowego lub bezpłatnego:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół wszystkich szczebli (w tym zagranicznych), studentom i doktorantom,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół wszystkich szczebli, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużonym dla Kultury Narodowej”.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 • dzieciom do lat 7.,
 • weteranom i kombatantom, posiadaczom Karty Polaka, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 1. Zniżki określone w ust. 1-2 nie sumują się.
 2. Warunkiem skorzystania z ulg, o których mowa w ust. 1-2 jest okazanie upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Skansen w Kłóbce - ceny biletów

Wysokość opłat za bilety wstępu i usługi przewodnickie do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.

Samodzielne zwiedzanie wsi i parku bez wnętrz Oddzielne zwiedzanie wsi lub dworu z przewodnikiem Łączne zwiedzanie wszystkich obiektów z przewodnikiem
Bilet normalny 9 zł/os. 16 zł/os. 22 zł/os.
Bilet ulgowy 6 zł/os. 12 zł/os. 16 zł/os.
Posiadacze “Karty dużej rodziny” 6 zł/os. dorosła

0 zł/os. 7-18 lat

12 zł/os. dorosła

6 zł/os. 7-18 lat

16 zł/os. dorosła

12 zł/os. 7-18 lat

Usługa przewodnicka (oprowadzanie przy wstępie maksimum 25 osób.) nie dotyczy 80 zł/grupa 120 zł/grupa

Uwagi:

 1. Posiadacze “Karty dużej rodziny” – opłata przy wstępie co najmniej dwóch osób dorosłych z trojgiem dzieci/lub i młodzieży do lat 18.
 2. Usługa przewodnicka – dotyczy zorganizowanych grup przedszkolnych (obligatoryjnie w każdy dzień). Podane ceny dotyczą oprowadzania grup maksymalnie 25 osób.
 3. Opcja oddzielnego zwiedzania wsi skansenowskiej i dworu z przewodnikiem obejmuje także ekspozycje stałe młyna wodnego oraz spichlerza dworskiego.
 4. Wszystkie opcje biletów obejmują możliwość samodzielnego zwiedzania parku dworskiego oraz terenu wsi skansenowskiej.

 

Informacje dotyczące prawa do wstepu ulgowego lub bezpłatnego:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół wszystkich szczebli (w tym zagranicznych), studentom i doktorantom,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół wszystkich szczebli, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużonym dla Kultury Narodowej”.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 • dzieciom do lat 7.,
 • weteranom i kombatantom, posiadaczom Karty Polaka, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 1. Zniżki określone w ust. 1-2 nie sumują się.
 2. Warunkiem skorzystania z ulg, o których mowa w ust. 1-2 jest okazanie upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
Skip to content