MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

MŁYN WODNY W KŁÓBCE

Zadanie pn. Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

Skip to content