MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

DWÓR W KŁÓBCE


Gdzie:
Skansen w Kłóbce
Kiedy:

Dwór został wzniesiony po 1845 r. i rozbudowany w latach 1882-1884 przez Marię z Wodzińskich Orpiszewską, narzeczoną F. Chopina. Funkcje i bogate wyposażenie wnętrz odtworzono zgodnie z przekazami historycznymi. Dwór otacza zabytkowy park o powierzchni 7,5 hektara.

Słynny kompozytor oświadczył się Marii w 1836 r., do zawarcia małżeństwa jednak nie doszło. Maria Wodzińska mieszkała we dworze w Kłóbce do swojej śmierci w 1896 r. Została pochowana na miejscowym cmentarzu.

Ekspozycja wnętrz dworu w Kłóbce dzieli się na trzy części. W starszej, parterowej części budowli odtworzono atmosferę dworu jako siedziby ziemiańskiej, domu wielopokoleniowej rodziny Orpiszewskich – intelektualistów i patriotów. Funkcje i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń odtworzono zgodnie z przekazami historycznymi. Do dworu wróciły zgromadzone w muzeum zabytkowe obrazy, meble i inne wyposażenie pochodzące z kujawskich siedzib ziemiańskich, w tym także z Kłóbki. W drugiej części ekspozycji, mieszczącej się w piętrowym skrzydle pałacowym, zorganizowano wystawę twórczości malarskiej mieszkanki dworu, Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina. Trzecia część ekspozycji mieści się w zabytkowych, piwnicach pałacowych, gdzie odtworzono m.in. kuchnię dworską, spiżarnie i pralnię.

 

Odbudowa dworu w Kłóbce została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji                                         8 928 980,48

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego              2 900 572,26

Budżet państwa                                                                  2 700 260,13

Wkład własny                                                                          988 382,19

Beneficjent: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Termin realizacji: lipiec 2010 – grudzień 2015

Multimedia:

Skip to content