MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Jubileuszowa wystawa z okazji 50-lecia Muzeum Historii Włocławka


Gdzie:
Muzeum Historii Włocławka
Kiedy:
2022-12-03

Dnia 3 grudnia została udostępniona w holu Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 wystawa czasowa pt. „50 lat Muzeum Historii Włocławka. 3 XII 1972 – 3 XII 2022”. Przypomnijmy, że pół wieku temu, 3 grudnia 1972 r. uroczyście otwarto muzeum historyczne, które było drugą placówką muzealną w mieście (pierwsza to gmach muzeum przy ul. J. Słowackiego 1a wzniesiony w latach 1927-1930).

Od początku istnienia Muzeum Historii Włocławka jego głównym zadaniem było gromadzenie i dokumentowanie pamiątek przeszłości związanych z miastem oraz najbliższą okolicą. W latach 1972-2022 pracownicy muzeum zorganizowali 10 wystaw stałych, 212 czasowych oraz 157 ekspozycji objazdowych. Odbyło się 91 koncertów muzycznych, 691 lekcji muzealnych oraz spotkań o tematyce archeologicznej i historycznej, a także 27 jarmarków staroci. Łącznie muzeum odwiedziło w tym czasie 423 156 osób.

Obecnie Muzeum jest siedzibą dla trzech działów: Archeologicznego, Historycznego oraz Numizmatycznego, Medalierstwa i Metrologii Historycznej. Ekspozycje stałe, na których prezentowanych jest ponad 3,5 tysiąca obiektów zabytkowych, opowiadają dzieje Włocławka i regionu od czasów prehistorycznych po przełom lat 80. i 90. XX w.

Jubileuszowa wystawa ukazująca półwiecze działalności Muzeum Historii Włocławka składa się z plakatów, afiszy oraz fotografii dokumentujących wydarzenia i imprezy muzealne, w tym otwarcia wystaw, spotkania oraz koncerty. Ekspozycja będzie czynna do końca 2023 r. Serdecznie zapraszamy!

Multimedia:

50 lat MHW

Materiał video

Skip to content