MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

„WYZWOLINY KOŚNIKA” W SKANSENIE W KŁÓBCE


Gdzie:
Skansen w Kłóbce
Kiedy:
2023-08-06

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pt. „Wyzwoliny kośnika”, który odbędzie się w dniu 6 sierpnia (niedziela), w godz. 15.00-18.00, na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.

Tematem przewodnim spotkania będzie przypomnienie przez Grupę Młodzieżową Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa zapomnianego dzisiaj zwyczaju frycowego polegającego na tym, że wszyscy młodzi mężczyźni (nazywani inaczej wilkami,  frycami) wychodzący po raz pierwszy w pole, obserwowani byli bacznie przez przodownika tytułowanego w zwyczaju marszałkiem, który na koniec oceniał efekty ich pracy i wyznaczał kary za niedokładne ścięcie. Młodzi wracali do wsi powiązani powrósłami ze słomy w orszaku razem z muzykantami, starszymi kosiarzami i zaciekawionymi mieszkańcami wsi. Zanim wkupili się w szeregi doświadczonych kolegów, poddawani byli egzaminowi z wiedzy na temat nazw poszczególnych części kosy czy czynności gospodarskich.

Poza tym nie zabraknie muzyki i tańców ludowych w wykonaniu Kapeli „Spod Kowala” i Zespołu Folklorystycznego „Kujawioki” z Osięcin.

Przygotowany zostanie pokaz ustawiania do pracy wiatraka „koźlaka” oraz prac polowych i gospodarskich m.in. koszenia, młócenia i czyszczenia zboża. Na jednym z podwórek zobaczymy unikatowy pokaz sypania wzorów piaskiem, nawiązujący do tradycji zdobienia dawniej w ten sposób polep glinianych i podwórek przed niedzielą i świętami.

Obejrzymy rzemieślników, którzy pokażą zapomniane już dzisiaj zawody — kowala, garncarza, plecionkarza. Z myślą o dzieciach zorganizowane zostaną m.in. warsztaty wyplatania koszyczków, toczenia naczyń na kole garncarskim, wyrobu wianków ze zboża i polnych kwiatków oraz pierścionków ze słomy.

Już od godziny 13.00 wzdłuż skansenowskiej drogi znajdować się będą stragany z wyrobami sztuki ludowej, rękodzieła i regionalnego jadła.

Wstęp na imprezę w cenie biletu:

Normalny – 15 zł

Ulgowy – 10 zł

Projekt afisza: Magdalena Kolanowska

 

Skip to content