MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Rozstrzygnięcie XV Konkursu Rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego


Gdzie:
Zbiory Sztuki
Kiedy:
2023-04-04

4 kwietnia 2023., w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 miało miejsce otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom „XV KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO IM. STANISŁAWA ZAGAJEWSKIEGO. IX Edycja Konkursu Ogólnopolskiego”. Na wystawie zaprezentowane zostały dzieła stworzone przez dzieci i młodzież w czasie sesji w Centrum Kultury „Browar B.” oraz nadesłane z całej Polski. Poniżej przedstawiamy Protokół z posiedzenia Jury XV Konkursu Rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego IX Edycja Ogólnopolska

Dnia 24 lutego 2023 r. w godz. 9.00 – 13.00 w siedzibie Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28 odbył się  XV Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego – IX Edycja Konkursu Ogólnopolskiego. Do Konkursu przystąpiło 86 osób, tworzących prace na miejscu oraz 136 osób, których  rzeźby zostały nadesłane. W tym samym dniu, po zakończeniu Konkursu odbyło się posiedzenie Jury.

Jury obradowało w składzie:

Przewodnicząca Jury:

  • mgr Justyna Kwiatkowska – muzealnik, zabytkoznawca, adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Członkowie Jury:

  • artysta plastyk Janina Twardy – instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku
  • mgr Kalina Ciesielska – artysta plastyk, adiunkt w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  • artysta plastyk Mariusz Konczalski – instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku
  • mgr Jerzy Jabczyński – artysta plastyk, adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  • artysta plastyk Katarzyna Żukowska – instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Sekretarz Konkursu:

  • mgr Natalia Krynicka – specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Jury Konkursu zgodnie z regulaminem oceniało 86 prac wykonanych na miejscu, w trzech kategoriach wiekowych i odrębnie prace nadesłane także w trzech kategoriach wiekowych. Z grupy  136  prac nadesłanych wyeliminowano 16 rzeźb, które nie spełniały warunków regulaminu lub uległy poważnemu zniszczeniu w czasie transportu. Wśród prac wykonanych na miejscu ocena przebiegała w trzech etapach. W pierwszej kolejności zostało wyeliminowanych 28 prac, które nie spełniały warunków technicznych i nie nadawały się do wypalenia. W drugim etapie zakwalifikowano rzeźby na wystawę, w trzecim jury wybrało prace nagrodzone.

Tegoroczne obrady Jury były o tyle wyjątkowe, że pierwszy raz skład komisji liczył nie cztery, a sześć osób, co pozwalało na szersze i ciekawsze dyskusje na temat prac konkursowych. Przyznawanie nagród w kategorii prac wykonanych na miejscu przebiegało niemal jednomyślnie, poziom artystyczny był dość wysoki, a niektóre z rzeźb przykuwały uwagę swoją oryginalnością czy poprawnością wykonania. Rzeźby w kategorii prac nadesłanych miały bardzo zróżnicowany poziom, dlatego też Jury zdecydowało aby rozdysponować nagrody adekwatnie do poziomu prac w danym przedziale wiekowym. Dlatego w kategorii wiekowej w klasach IV-VI nie przyznano I nagrody, w klasach VII-VIII przyznano jedynie III miejsce, zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych, gdzie poziom artystyczny prac był wyjątkowo wysoki, przyznano trzy równorzędne I miejsca, dwa miejsca II oraz jedno III miejsce.

Jury konkursu miało także burzliwą dyskusję podczas wyboru rzeźby zasługującej na Nagrodę Prezydenta, członek Jury Jerzy Jabczyński zgłosił sprzeciw wobec ostatecznego werdyktu. Wybór Grand Prix również nie był łatwy, gdyż prac godnych tego miana było kilka.

Dzieci i młodzież biorące udział w konkursie wykazały się nie tylko umiejętnością pracy w glinie lecz także wielką starannością i kreatywnością zarówno w zakresie podejmowanych tematów jak i ich realizacji. Szczególną uwagę Jury zwróciły prace, które odznaczały się wyjątkowo trafnym sposobem podejścia do całości bryły rzeźbiarskiej oraz sposobów jej zakomponowania. W grupie prac nadesłanych z wielkim żalem zauważono wysoki poziom prac, które niestety uległy zniszczeniu w czasie transportu.

Jurorzy pragną podziękować instruktorom i nauczycielom, którzy przygotowali uczestników tegorocznej edycji konkursu, za utrzymanie wysokiego poziomu i staranności wykonania prac przez ich podopiecznych oraz w szczególności za rozwijanie wśród nich znajomości sylwetki i dzieł włocławskiego mistrza, Stanisława Zagajewskiego.

 

Jury przyznało następujące nagrody:

Prace wykonane na miejscu:

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa klasa IV-VI

I miejsce

Nagroda w wysokości 600 zł

Lena Hejman – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

II miejsce

Nagroda w wysokości 400 zł

Igor Raniszewski – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku

III miejsce

Nagroda  w wysokości  200 zł

Aleksandra Dębska – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa klasa VII- VIII

I miejsce

Nagroda  w wysokości 600 zł
Natalia Grabowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

II miejsce

Nagroda  w wysokości 400 zł
Martyna Paśniewska – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teofila Lenartowicza we Włocławku

III miejsce

Nagroda  w wysokości  200 zł

Wiktoria Hejmanowska – Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku

Kategoria wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

I miejsce

Nagroda  w wysokości 600 zł

Natalia Galczak – Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku

II miejsce

Nagroda  w wysokości  400   zł

Julia Stasinowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

III miejsce

Nagroda  w wysokości 200 zł

Zofia Aftewicz – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

 

Prace nadesłane:

Kategoria wiekowa  : szkoła podstawowa klasa IV-VI

II miejsce

Nagroda  w wysokości 400  zł

Maja Kaperska – Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

III miejsce

Nagroda  w wysokości 200 zł

Alicja Jabłońska – Centrum Kultury i Sztuki, Pracownia Ceramiki „Sztukateria” w Skierniewicach

Kategoria wiekowa : szkoła podstawowa klasa VII- VIII

III miejsce

Nagroda  w wysokości 200 zł

Eliza Skupniewska – Pałac Młodzieży w Warszawie

Kategoria wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

I miejsce

Nagroda  w wysokości 600  zł

Maciej Maciejewski – XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

I miejsce

Nagroda  w wysokości 600  zł

Hanna Szczot – Kreatywna Akademia „Kaseta” w Gdańsku

I miejsce

Nagroda  w wysokości 600  zł

Anna Kramarz – Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu

II miejsce

Nagroda  w wysokości  400 zł

Dobromiła Rupińska – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie

II miejsce

Nagroda  w wysokości  400 zł

Emilia Kočiš – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

III miejsce

Nagroda  w wysokości 200 zł

Paulina Rutkowska – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Jury przyznało nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek w wysokości 800 zł, którą otrzymała Aleksandra Aftewicz – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu oraz Grand Prix – nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 900 zł otrzymała Janina Gołecka – Artystyczna Pracownia Ceramiczna Ireny Kowalczyk w Podkowie Leśnej, Prywatne Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie.

 

Multimedia:

Skip to content