MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

SPICHLERZ W KŁÓBCE OTWARTY!


Gdzie:
Skansen w Kłóbce
Kiedy:

Dobiegła końca rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego. Od 14 czerwca 2022 r. dwustuletni budynek jest udostępniony do zwiedzania jako kolejny obiekt Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.
Spichlerz został zbudowany w latach 1822–1830, w stylu klasycystycznym i był wówczas jednym z najokazalszych i najładniejszych obiektów tego typu na Kujawach. W latach 60. XX w. częściowo zniszczony spichlerz przebudowano, pozbawiając go zupełnie cech stylowych. W 2013 r. zrujnowany obiekt zakupiło Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, które przywróciło mu jego pierwotną formę.
W części parterowej spichlerza prezentowana jest wystawa stała pn. „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej”, która stanowi komentarz i rozwinięcie ekspozycji skansenowskiej w Kłóbce. Jej tematem są zagadnienia związane z uprawą ziemi, hodowlą i rybołówstwem. W tle bogatego zbioru dawnych narzędzi i maszyn rolniczych umieszczono fotogramy ukazujące m.in. cykl prac polowych oraz bogato ilustrowane tablice informacyjne.
Odbudowany spichlerz będzie pełnił również funkcje edukacyjne i audytoryjne. Jego obszerne poddasze stanie się miejscem organizacji lekcji i warsztatów muzealnych oraz kameralnych imprez kulturalnych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu ukazującego transformację obiektu – w sekcji Multimedia.

Spichlerz można zwiedzać od wtorku do niedzieli. Obowiązują bilety wstępu wg. cennika dostępnego na stronie: http://ipmuzeum.wloclawek.pl/zwiedzanie/zaplanuj-wizyte/bilety-do-muzeum/skansen-w-klobce/

Zadanie pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. Całkowita wartość projektu – 3 670 183 zł, z czego ze środków UE – 2 444 640 zł, ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 556 651 zł oraz ze środków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 11 776 zł.

Multimedia:

Skip to content