MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

OFERTA PRACY — ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE SZTUKI


Gdzie:
Zbiory Sztuki
Kiedy:
2024-03-25 - 2024-04-30

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystent muzealny w Dziale Sztuki

Podstawowy zakres obowiązków:
– opieka nad kolekcjami zgromadzonych w Dziale Sztuki, pozyskiwanie obiektów do kolekcji, inwentaryzowanie i katalogowanie obiektów w muzealnej bazie danych, naukowe opracowanie w publikacjach, przechowywanie, udostępnianie, udzielanie informacji i popularyzacja zbiorów;

– uczestnictwo w pracach badawczych dotyczących kolekcji oraz innych zagadnień związanych ze zbiorami, kulturą i sztuką oraz dziedzictwem niematerialnym Kujaw i ziemi dobrzyńskiej

– przygotowywanie publikacji, scenariuszy pokazów i wystaw czasowych, lekcji muzealnych oraz innych działań prowadzonych przez Dział Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;

Wymagania:
– ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie historii sztuki lub ochrony dóbr kultury;
– umiejętność prowadzenia zajęć, prezentacji, swobodnego wypowiadania się;
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
– znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office;
– dyspozycyjność (praca również w soboty i niedziele);
– zdolności organizacyjne;
– komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, wielozadaniowość, zaangażowanie;
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane:
– znajomość specyfiki pracy w muzeum, pracy z bazami danych;
– doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w muzeum lub innych instytucjach kultury;
– doświadczenie w pracy z pisaniem tekstów o sztuce i krytyki artystycznej;
– znajomość innego języka obcego;

Warunki pracy na stanowisku:
– rodzaj umowy – umowa o pracę;
– wymiar zatrudnienia – pełen etat;
– miejsce wykonywania pracy – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;

Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie, umiejętności.
W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.

Zgłoszenia można składać do dnia 30.04.2024 r.:
1. Osobiście lub listownie w Dziale Kadr Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek (w godz. 9.00-14.00, na kopercie z podpisem: „Rekrutacja Dział Sztuki”)
2. Pocztą elektroniczną na adres: a.zapora@muzeum.wloclawek.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailowo w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Skip to content