MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

OFERTA PRACY — ASYSTENT W DZIALE EDUKACJI I PROMOCJI


Gdzie:
Muzeum Historii Włocławka
Kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Promocji

Podstawowy zakres obowiązków:
– opracowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztaty, lekcje muzealne, działania on-line) skierowane do różnych grup odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży
– opracowywanie materiałów edukacyjnych (kart zadań, gier, quizów, konkursów, przewodników po wystawach)
– przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
– oprowadzanie po salach wystawowych
– inicjowanie i organizowanie różnych form imprez muzealnych
– promocja imprez i wydarzeń edukacyjnych
– udział w spotkaniach dotyczących strategii promocyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, np. Szlaku Piastowskiego

Wymagania:
– ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, preferowane kierunki: pedagogika, animacja, promocja kultury, archeologia, etnologia, filologia polska, historia
– umiejętność prowadzenia zajęć, prezentacji, swobodnego wypowiadania się
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office
– dyspozycyjność (praca również w soboty i niedziele)
– zdolności organizacyjne
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, wielozadaniowość, zaangażowanie
– wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć dla różnych grup odbiorców (w szczególności dzieci i młodzieży)
– doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach kultury lub oświaty
– zainteresowanie historią i kulturą regionu
– umiejętności manualne

Warunki pracy na stanowisku:
– rodzaj umowy – umowa o pracę
– wymiar zatrudnienia – pełen etat
– miejsce wykonywania pracy – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie, umiejętności
W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.

Zgłoszenia można składać do dnia 13.05.2022 r.:
1. Osobiście lub listownie w Dziale Kadr Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek (w godz. 9.00-14.00, na kopercie z podpisem: „Rekrutacja Dział Edukacji i Promocji”)
2. Pocztą elektroniczną na adres: b.wasik@muzeum.wloclawek.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailowo w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Skip to content