MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

ODSZEDŁ TADEUSZ WICHROWSKI


Gdzie:
Kiedy:

21 lipca 2022 r. zmarł w wieku 90 lat Tadeusz Wichrowski malarz fajansu włocławskiego, znany i zasłużony twórca ludowy, poeta, kolekcjoner i darczyńca muzeum we Włocławku. W środowisku włocławian znany z malowania słynnych kogutów na fajansie, ale także poeta, propagator historii regionu, kolekcjoner znaczków, kart pocztowych i numizmatów.
Tadeusz Wichrowski urodził się 7 stycznia 1932 r. we Włocławku. W 1955 r. został zatrudniony we włocławskiej fabryce fajansu jako wycinacz szablonów w dziale malarni fabrycznej. W roku 1961 objął funkcję napełniacza osłon szamotowych w dziale pieców gładkich, a od 1966 r. do końca kariery zawodowej pracował na stanowisku mistrza i starszego mistrza działu sortowni wyrobów.
Od początku, mając okazję przyglądać się pracy malarek, wykazywał zainteresowanie i zamiłowanie do ręcznie zdobionej ceramiki. Przez cały okres zatrudnienia doskonalił umiejętności zawodowe oraz kunszt malarski. Jego talent twórczy został bardzo szybko zauważony i doceniony. Już po roku pracy, wziął udział w konkursie na „Malowany fajans” zorganizowany przez Muzeum Kujawskie, zdobywając wyróżnienie. Sukces ten zapoczątkował liczne nagrody, stypendia i wyróżnienia w kolejnych edycjach konkursów a od 1973 r. do 1991 r. w „Biennale Fajansu Włocławskiego”.
Tadeusz Wichrowski brał udział we wszystkich edycjach Biennale, ośmiokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia. W X edycji konkursu, w 1991 r., otrzymał nagrodę specjalną za szczególne zasługi w rozwoju zdobnictwa i najdłuższy staż uczestnictwa w konkursach.
Jego talent uznawany był w zakresie twórczości ludowej zarówno w zdobnictwie ceramiki, ale również poezji ludowej. W 1977 r. wstąpił do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie Oddział we Włocławku. Był zaangażowany w liczne kiermasze, pokazy sztuki ludowej oraz wystawy m.in. w Żninie, Tucholi, Bydgoszczy, Lublinie. Należał również do Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów. Uczestniczył w wieczorach poetyckich i autorskich organizowanych m.in. przez Bibliotekę Miejską we Włocławku. W roku 2000 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów wydało jego tomik poezji pt. Wiersze. W 2017 roku ukazał się kolejny tomik poezji pt. Kwiaty Kujaw z rysunkami autora wydane przez Miejską Bibliotekę we Włocławku.
Tadeusz Wichrowski znany był również ze swej działalności kolekcjonerskiej. Od 1954 roku należał do Polskiego Związku Filatelistów. Gromadził numizmaty, wydawnictwa historyczne i ulotki. Swoje zbiory udostępniał w celach wystawienniczych. Kolekcjonował również pamiątki po Marszałku Józefie Piłsudskim, które prezentowano na wystawie w Publicznej Szkole Podstawowej w Straszewie.
Tadeusz Wichrowski był także wielkim darczyńcą muzeum. Szanując pamiątki historyczne, przekazał do zbiorów wiele przedwojennych, oryginalnych projektów dekoracji, wzorniki i fragmenty korespondencji fabrycznej, które uratował przed spaleniem.
W 2019 r. otrzymał od Ministerstwa Kultury i Sztuki „Złoty Krzyż Zasługi” nadany na 50-lecie Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie w uznaniu szczególnych zasług dla kultury.
Po zakończeniu pracy zawodowej zajmował się do końca życia twórczością, pisząc wiersze i malując akwarele oraz kartki pocztowe.
Pozostanie w naszej pamięci jako pogodny i serdeczny człowiek zaangażowany szczególnie w ochronę wszelkich pamiątek po włocławskiej fabryce fajansu.

Karolina Bandziak-Kwiatkowska

Fot. Tadeusz Wichrowski z paterą swojego autorstwa

[ zdjecie 1 ]

Wichrowski

Skip to content