MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Odszedł Mikołaj Konczalski, artysta malarz, rysownik, pastelista, poeta, nauczyciel i społecznik


Gdzie:
Kiedy:

W dniu 21 maja 2023 r. zmarł Mikołaj Konczalski, artysta malarz, rysownik, pastelista, poeta, a prywatnie ojciec Mariusza Konczalskiego, także artysty plastyka.

Mikołaj Konczalski, syn Tadeusza i Janiny z Rakowskich, urodził się 3 marca 1935 r. w Chrostkowie k. Lipna. Pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Rypinie i Rogowie, był instruktorem warsztatów plastycznych w Powiatowym Domu Kultury oraz dekoratorem w PSS „Społem” w Lipnie. Jako społecznik dbał o rozwój kultury na wsi. Z jego inicjatywy powstało wiele zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych, które inspirowały się tradycjami ludowymi ziemi dobrzyńskiej. Organizował konkursy recytatorskie i wystawy plastyczne. Rozwijał także zdolności plastyczne, korzystając z pomocy prof. Zygmunta Madejskiego, Konrada Dargiewicza i Józefa Kozłowskiego. Pierwsza wystawa prac Mikołaja Konczalskiego miała miejsce w PKD w Lipnie w 1955 r. W 1988 r. otrzymał ministerialne uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka, a od 1995 r. należał do Związku Polskich Artystów Plastyków oddziału toruńskiego. Dzieła artysty były prezentowane na ponad 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W twórczości plastycznej sięgał także do grafiki, rzeźby, malarstwa ściennego i projektował wnętrza.

Twórczość poetycką po raz pierwszy zaprezentował w tygodniku „Kamena”, w ramach ogólnopolskiego konkursu „Jednego wiersza” w 1970 r., na którym zdobył pierwszą nagrodę. Od tego momentu wydał 19 tomików, jego wiersze były publikowane w licznych antologiach i almanachach współczesnej poezji polskiej.

Artysta był członkiem organizacji związanych z Włocławkiem i regionem, nierzadko też ich współzałożycielem m.in. Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Włocławskiego Klubu Literackiego „Kujawy”, Wojewódzkiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy we Włocławku.

Za twórczość i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i honorowany, a prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Barbary w Chrostkowie w dniu 27 maja 2023 r., o godz. 11.00. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Chrostkowie.

Skip to content