MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

KONKURS „MIECZYSŁAW WOŹNICKI” – PYTANIE 3


Gdzie:
Zbiory Sztuki
Kiedy:
2022-03-08

Gratulujemy Pani Beacie, która prawidłowo odpowiedziała jako pierwsza, że jedną ze szkół w których uczył Mieczysław Woźnicki były Państwowe Kujawskie Zakłady Techniczno-Naukowe.

Po ukończeniu szkół wyższych i powrocie do Włocławka, Mieczysław Woźnicki został zatrudniony w 1927 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Długosza i Szkole Powszechnej przy tymże gimnazjum — na stanowisku nauczyciela rysunków i zajęć praktycznych. M. Woźnicki przyjął ten etat po zmarłym Henryku Sokołowskim i pracował tam do czasu wybuchu drugiej wojny światowej. Gdy w latach 20. i 30. XX wieku rozbudowano szkołę, to właśnie jemu zlecono wykonanie projektu biblioteki im. B. Prusa przy Gimnazjum im. ks. J. Długosza. Burzliwy okres drugiej wojny światowej spędził w Kielcach, lecz zaraz po wojnie jej zakończeniu powrócił do Włocławka, wracając obejmując równocześnie swoje poprzednie stanowisko pracy, gdzie nauczał do likwidacji szkoły w 1949 roku. Rok później został zatrudniony w Państwowych Kujawskich Zakładach Techniczno-Naukowych (Zespół Szkół Technicznych we Włocławku) przy ulicy Rolińskiego 2 (później Sempołowska, obecnie Ogniowa) i pomimo zmieniających się zwierzchnictw i nazw szkoły Mieczysław Woźnicki dostawał angaż, by nauczać rysunku technicznego, prowadzić zajęcia świetlicowe oraz być wychowawcą. Do dziś wielu uczniów wspomina lekcje z p. Woźnickim, nazywany był przez nich „Drutem” lub „Drucikiem” i cieszył się dużym szacunkiem. Miał opinię dobrego i szanowanego nauczyciela, był sumienny, wymagający, zasadniczy, nie odpuszczał oszustwa, za które karał wytarganiem za uszy. Zlecał swoim uczniom wykonywanie bardzo dużej ilości prac, które surowo oceniał, wstawiając do dziennika albo „5”, albo „2”. Za aktywny udział w pracach metodyczno-badawczych w dyscyplinie rysunku otrzymał w 1960 roku wyróżnienie z Ośrodka Metodycznego Szkolnictwa Zawodowego w Toruniu. Został także odznaczony Medalem za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Miasta Włocławka.

Pytanie 3
Jakim monogramem sygnował swoje prace Mieczysław Woźnicki?

Każda pierwsza prawidłowa odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com w tytule z nazwą konkursu zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą liczbę poprawnych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną – album „Wacław Bębnowski”.

Skip to content