MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

KONKURS „MIECZYSŁAW WOŹNICKI” – PYTANIE 2


Gdzie:
Zbiory Sztuki
Kiedy:
2022-03-01

Gratulujemy Pani Beacie, która prawidłowo odpowiedziała jako pierwsza, że najczęściej i najchętniej podejmowanym tematem w twórczości Mieczysława Woźnickiego były portrety.

Tematem, który najbardziej interesował M. Woźnickiego były ludzkie twarze. Potwierdza to nie tylko bardzo duża liczba prac o tematyce portretowej. Pełniąc rolę wychowawcy, intuicyjnie wybierał uczniów do swojej klasy, analizując wcześniej ich fotografie. Jak się później okazało, klasę Mieczysława Woźnickiego tworzyli najzdolniejsi uczniowie. To zainteresowanie ludzkim twarzami uwidoczniło się w twórczości artysty, tematyka portretowa znalazła swoje odzwierciedlenie aż w czterech cyklach („Głowy”, „Twarze”, „Portrety”, „Portrety kolorowe”) oraz wielu dziełach indywidualnych, niezakwalifikowanych do żadnej grupy. Stylistyka cyklu „Głowy” jest jednorodna, portrety budują cienkie, płynne linie, które w lekko przestylizowany sposób oddają rysy portretowanego. Natomiast cykl „Twarze”, do których należą rysunki wykonane ołówkiem lub tuszem są bardzo kubizujące. Anatomia twarzy traktowana jest ostrymi liniami z wyraźnie zarysowanymi partiami cienia. Portrety w tym zbiorze bardzo różnią się między sobą, wyróżnić w niej możemy rozmaite perspektywy, ujęcia, mimiki i stopnie kubizacji. Następny cykl „Portrety” jest najbardziej liczny, prace wykonane ołówkiem lub węglem odbiegają od innych portretów autorstwa M. Woźnickiego. Rysunki są szkicowe, pośpieszne, budowane z rozmytych szerokich linii akcentujących niektóre elementy twarzy — oczy, usta i nos są podkreślone bardziej intensywnymi cieniami lub ostrzejszą linią konturu. W cyklu „Portrety kolorowe” malowane temperami lub farbami olejnymi, przedstawiają męskie głowy. Prace charakteryzują szerokie pociągnięcia ołówka i pędzla, kolory rozmyte i przenikające, zaś wykorzystane barwy są żywe i abstrakcyjne. Woźnicki stworzył także wiele portretów nienależących do żądnego ze wspomnianych cykli. Niektóre z nich zostały narysowane ołówkiem i ukazują dzieci, młodych chłopców lub dziewczęta i charakteryzują się dużym stopniem kubizacji oraz przestylizowaniem portretowanych osób, które pokazywane są w półpostaci z atrybutami w dłoni.

Pytanie 2
W jakich włocławskich szkołach uczył i pełnił wychowawstwo M. Woźnicki? (wymień przynajmniej jedną)

Każda pierwsza prawidłowa odpowiedź wysłana na adres e-mailowy: konkursmzkid@gmail.com w tytule z nazwą konkursu zostanie nagrodzona. Osoba, która uzyska największą liczbę poprawnych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną – album „Wacław Bębnowski”.

Skip to content