Sklep

koszyk: 0 przedmioty


Rocznik Okladka 17

ROCZNIK MUZEALNY T. XVII

10.00 

Zespół redakcyjny: Monika Grabowska (sekretarz), Krystyna Kotula, Piotr Nowakowski (przewodniczący), Krystyna Pawłowska, Tomasz Wąsik

Korekta i redakcja techniczna: Monika Grabowska, Janina Grzesik, Piotr Nowakowski

Opracowanie typograficzne, łamanie i projekt okładki: Magdalena Kolanowska

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
Włocławek 2018

ISNN: 0860-7567

format: 23,4 x 16,4

objętość: 231 stron, il. czarno-białe

46 w magazynie

Kategorie: ,

Opis produktu

Włocławskie muzeum wydało kolejny, XVII tom „Rocznika Muzealnego” – periodyku naukowego, który ukazuje się regularnie od 1985 r. Publikacja jest podsumowaniem najnowszych badań pracowników muzeum nad historią i kulturą materialną Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Wśród kilkunastu artykułów znalazły się m.in. teksty poświęcone prezentacji wybranych manufaktur przemysłu ceramicznego, legalizacji narzędzi mierniczych we Włocławku po 1918 r., a także organizacjom społecznym funkcjonującym w powiecie nieszawskim w latach 1879–1914. W publikacji szczegółowo omówiono proces rewolucji technologicznej, jakiej poddane zostały maszyny rolnicze, na przykładzie przeobrażenia narzędzi do młocki. Przedstawiono ponadto znaleziska archeologiczne z ziemi dobrzyńskiej. Jeden z artykułów poświęcony został haftowanym i koronkowym dekoracjom wnętrz mieszkalnych z pierwszej połowy XX wieku, tj. makatkom, serwetkom, bieżnikom itd. W „Roczniku Muzealnym” znalazła się również relacja z prac konserwatorskich prowadzonych w drewnianym kościele z Brzeźna w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce oraz artykuły prezentujące jego historię i wyposażenie. Odrębną część publikacji stanowią wspomnienia biograficzne o zmarłych w ostatnich latach postaciach, które zapisały się na trwałe w historii regionu i kraju.

SPIS TREŚCI

DZIEJE ZBIORÓW I MUZEUM

 • Barbara Adamczyk, Konserwacja polichromii i wyposażenia kościoła z Brzeźna w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce
 • Karolina Bandziak-Kwiatkowska, Polska ceramika użytkowa i dekoracyjna od XVIII do połowy XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. (Ogólna charakterystyka wybranych manufaktur)
 • Dorota Kalinowska, Haftowane i koronkowe dekoracje wnętrz mieszkalnych z pierwszej połowy XX w. w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Michał Kwiatkowski, XVIII-wieczny drewniany kościół z Brzeźna w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce
 • Krystyna Pawłowska, Wyposażenie wnętrza ekspozycji kościoła z Brzeźna w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce
 • Eliza Sutkowska, Przeobrażenia narzędzi do młocki na podstawie ekspozycji skansenowskiej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Marian Cieślak, Doprowadzenie do stanu legalności narzędzi pomiarowych we Włocławku po 1918 r.
 • Wojciech Jaworski, Legalne organizacje społeczne w powiecie nieszawskim (1879–1914)
 • Paweł Sobczyk, Nowe groby skrzynkowe na cmentarzysku kultury pomorskiej w Złotopolu, st. 2b, na ziemi dobrzyńskiej

SYLWETKI

 • Dorota Kalinowska, Irena Najdek – laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej w 2017 r.
 • Dorota Kalinowska, Regina Majchrzak (1934–2018)
 • Dorota Kalinowska, Grażyna Świątek (1952–2018)
 • Krystyna Kotula, Janusz Nowierski (1953–2017) i jego współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY

 • Wioleta Osińska, Wydawnictwa Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z lat 2016–2017
 • Krystyna Pawłowska, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku laureatem honorowej nagrody im. Oskara Kolberga w 2017 r. (42. edycja)
 • Beata Wąsik, Kalendarium Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej za lata 2016–2017
 • Beata Wąsik, Wystawiennictwo Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej za Lata 2016–2017

Dodatkowe informacje

Wymiary 23.4 x 16.4 x 1.4 cm