Lawinit. Między ceramiką i brązem

Wydawnictwa,

STL W HARMONII Z TRADYCJĄ, 40-LECIE ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW LUDOWYCH WE WŁOCŁAWKU

Wydawnictwa,

Włocławki. Ceramiczne wyroby z Włocławskiej Fabryki Fajansu z lat 1952-91

Wydawnictwa,

ROCZNIK MUZEALNY T. XVIII

Wydawnictwa,

WIGILIA PO KUJAWSKU. POKOLENIOWE PRZEMIANY KULINARNE

Wydawnictwa,

FANTASTYCZNA CERAMIKA UŻYTKOWA…

Wydawnictwa,

POLSKIE ART BRUT 2018 R. – OBECNOŚĆ, OSOBOWOŚCI, ODKRYCIA.

Wydawnictwa,

W KUŹNI ANDRZEJA SCHMIDTA

Wydawnictwa,

ROCZNIK MUZEALNY T. XVII

Wydawnictwa,