MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

KŁÓBKA. DZIEJE DÓBR ZIEMSKICH…

Szczegóły

Redakcja merytoryczna: Tomasz Dziki

Redakcja techniczna, wybór ilustracji: Piotr Nowakowski

Opracowanie redakcyjne, korekta: Danuta Kuźnicka

Projekt graficzny: Magdalena Kolanowska

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,

Włocławek 2015

ISBN: 978-83-87950-97-2

format: B5

objętość: 176 + 20 stron ilustracji

Przygotowanie i druk publikacji pt. „Kłóbka – dzieje dóbr ziemskich (od XIII wieku do czasów współczesnych)” zrealizowano w ramach promocji zadania pn. „Odbudowa dworu w Kłóbce” finansowanego z środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Cena

15.00


Stan

5 w magazynie


Opis

Publikacja jest przedstawieniem historii dóbr ziemskich Kłóbka wraz z aspektami gospodarczymi i pozaekonomicznymi oraz prezentacją sylwetek ich właścicieli. Podstawą do stworzenia naukowej monografii o wyżej wspomnianej tematyce są przede wszystkim źródła historyczne drukowane oraz archiwalne, które do tej pory, w większości, nie były badane i wykorzystane w literaturze.

Kwerendą archiwalną objęto łącznie zasoby archiwalne 19 instytucji. Najwięcej informacji źródłowych odnaleziono w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku. W publikacji wykorzystano także wiele źródeł drukowanych, w tym dziewiętnastowieczną prasę warszawską. Wykaz źródeł archiwalnych i drukowanych oraz opracowań zawiera bibliografia zamykająca to wydawnictwo.

Publikacja koncentruje się na faktach i osobach mających wpływ na dzieje dóbr ziemskich Kłóbka, incydentalnie traktując wątki i postacie dobrze znane już z literatury: Marię z Wodzińskich Orpiszewską i Ludwika „z Krzewia” Orpiszewskiego.

Monografia składa się z następujących części:
Piotr Bokota
I. Dobra ziemski Kłóbka od XIII w. do 1793 r
Tomasz Dziki
II. Dobra ziemskie Kłóbka w latach 1793–1918
III. Dobra ziemskie Kłóbka w latach 1918–2012.

Poszczególne rozdziały rozwijają wątki związane z przynależnością administracyjną i własnościową dóbr ziemskich Kłóbka, dotykają zagadnień z zakresu gospodarki, finansów, a także życia codziennego mieszkańców dworu i wsi.

 

Wydawnictwo zawiera 16 aneksów oraz 43 fotografie (w większości ze zbiorów rodzinnych Bohdana Orpiszewskiego).

Informacje dodatkowe

Waga 0.45 kg
Wymiary 24.1 × 16.9 × 1 cm
Kategoria:
Skip to content