MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Nowe materiały do biografii matki Chopina


Gdzie:
Kiedy:

Na początku 2023 r. zostanie wydana przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku publikacja pt. „Strony rodzinne matki Chopina. Materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej”. Książka autorstwa Krzysztofa Dorcza jest oparta na niepublikowanych materiałach ze „Studium historycznego do koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem” opracowanym 2019 r. i rozszerzonym o aktualne ustalenia badaczy, w tym własne autora.
Opis stron rodzinnych matki Chopina odnosi się do drugiej połowy XVIII w. W tym kontekście cennymi uzupełnieniami dotychczasowej literatury są nigdy niepublikowane opisy folwarku i dworu w Długiem, gdzie urodziła się Justyna Krzyżanowska oraz zespołu pałacowo-parkowego w Izbicy, a także poszerzone opisy parafii izbickiej znane jedynie z wizytacji kościelnych. W publikacji zostaną też uwzględnione nieznane historykom i chopinologom badania Zygmunta Wdowiszewskiego, prowadzone w latach PRL.
Genealogia obejmuje rodzinę Jakuba Krzyżanowskiego, dziadka Chopina i zawiera nowe ustalenia dotyczące jego żony Antoniny i córki Marianny. Wiedzę o historii rodziny Krzyżanowskich uzupełniają nowe wiadomości dotyczące szeregu osób z jej kręgu towarzyskiego, np. Ludwiki i Kacpra hr. Skarbków, nabywców Żelazowej Woli – z przetłumaczonym po raz pierwszy kontraktem kupna tego majątku, czy niezidentyfikowanej dotąd uczestniczki chrztu matki Chopina – Marcjanny Zaleskiej ze Skarbanowa.
Książka w sposób nowatorski będzie przedstawiała środowisko, w którym urodziła się i wychowała Justyna z Krzyżanowskich Chopinowa, czyli warunki naturalne i bytowe okolic Izbicy Kujawskiej oraz krąg rodzinno-towarzyski matki kompozytora.

Opracowanie publikacji i jej przygotowanie do druku zostały sfinansowane z środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skip to content