MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

50 NA 50, CZYLI 50 ZABYTKÓW NA 50 LAT MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA – CZ. II


Gdzie:
Muzeum Historii Włocławka
Kiedy:
2023-02-24

W piątek, dnia 24 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 odbędzie się kolejne spotkanie historyczne z okazji jubileuszu 50-lecia MuzeumHistorii Włocławka. Ideą spotkań, prowadzonych przez pracowników działów muzealnych, mających swoją siedzibę w MHW, jest prezentacja pięciu wybranych artefaktów ze zbiorów muzeum, które stanowią istotne świadectwo kultury materialnej dla dziejów regionu i kraju.
Na spotkaniu w dniu 24 lutego, które poprowadzi Marian Cieślak, kustosz w Dziale Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej, zaprezentowana zostanie biżuteria patriotyczna, określana również jako narodowa, emblematyczna czy żałobna, nawiązująca do wydarzeń powstania styczniowego i wcześniejszych manifestacji patriotycznych. Będzie to niewielki wycinek zbioru, gdyż cała historia walki o niepodległość znalazła swoje symboliczne upamiętnienie w biżuterii patriotycznej.
Wprowadzeniem do tematyki będzie omówienie i prezentacja medalu „Pamięci Poległych Na Ulicach Warszawy”, projektu Bolesława Podczaszyńskiego, a wykonanego w pracowni medaliera Jeana Nicolasa Dargenta w Brukseli. Spotkanie zakończy omówienie medalu „Za Uśmierzenie Buntu Polskiego 1863–1864”, ustanowionego 5 grudnia 1864 r. imiennym dekretem Aleksandra II, a
nadawanego wojskowym i urzędnikom za zasługi w uśmierzaniu powstania i pacyfikacji Królestwa Polskiego.

Wstęp 5 złotych, serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do oglądania spotu promującego cykl spotkań „50 na 50, czyli 50 zabytków na 50 lat Muzeum Historii Włocławka”.

Skip to content