MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

ZABYTKOWY SPICHLERZ W KŁÓBCE JUŻ ODBUDOWANY


Gdzie:
Skansen w Kłóbce
Kiedy:

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce dobiega końca. Aktualnie obiekt jest na końcowym etapie odbiorów i oczekuje na dopuszczenie do użytkowania. Cele główny projektu, czyli zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu został już osiągnięty. Natomiast jego adaptowanie do funkcji muzealnych jest w trakcie realizacji.

Spichlerz został zbudowany z inicjatywy Józefa Orpiszewskiego, właściciela Kłóbki w latach 1822–1830. Budynek wzniesiony w stylu klasycystycznym był jednym z najokazalszych i najładniejszych obiektów tego typu na Kujawach. W 1945 r. spichlerz wraz z dworem i innymi zabudowaniami folwarcznymi w Kłóbce został przejęty przez Skarb Państwa. W latach 60. XX w. częściowo zniszczony budynek przebudowano, pozbawiając go cech stylowych. W 2013 r. zrujnowany spichlerz zakupiło Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, które przywróciło mu jego pierwotną formę.

Spichlerz dworski od strony zachodniej, przed i po rewaloryzacji (fot. J. Czerwiński, 2018 i 2022 r.)

Obecnie w części parterowej spichlerza trwają prace przy urządzaniu ekspozycji stałej pn. „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej”. Natomiast obszerne poddasze jest adaptowane do funkcji edukacyjnych i audytoryjnych jako miejsce organizacji lekcji i warsztatów muzealnych oraz kameralnych imprez kulturalnych.

Ekspozycja stała w spichlerzu dworskim w trakcie urządzania (fot. M. Kolanowska, 2022 r.)

W czerwcu 2022 r. dwustuletni budynek zostanie udostępniony do zwiedzania jako kolejny obiekt Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.
[PN]

 

Zadanie pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.
Całkowita wartość projektu – 3 670 183 zł, z czego z środków UE – 2 444 640 zł, z środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 556 651 zł oraz z środków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 11 776 zł.

Skip to content