MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce (2)


Gdzie:
Skansen w Kłóbce
Kiedy:

Trwa odbudowa młyna na rzece Lubieńce przy skansenie w Kłóbce. Po wzmocnieniu istniejących fundamentów a w zasadzie starej, dolnej kondygnacji młyna przyszedł czas na rekonstrukcję części drewnianej budynku wraz z linią przemiałową. Najtrudniejszą częścią zadania jest montaż dębowego wału napędowego o długości prawie 6 metrów i przekroju 40 cm wraz z wykonanymi również z dębiny kołami wodnym i palecznym o średnicach 2 metrów. W obiekcie zostanie zastosowany najstarszy typ napędu na kamienie młyńskie – nasiębierne koło wodne, którego ruch obrotowy przekazywany jest za pomocą koła palecznego, cewia i wrzeciona na górny kamień młyński. Do sortowania mlewa służyć będzie skrzynia pytlowa, urządzenie niezwykle atrakcyjne dla przyszłej prezentacji pracy młyna. Wykonawcą robót jest firma Stolarstwo i Konserwacja Zabytków Kazimierz Dąbrowski z Lubienia Kujawskiego a zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić w październiku 2023 r.

Ściany młyna wznoszone są w konstrukcji sumikowołątkowej, która składa się z łątków, czyli pionowych słupów osadzonych na podwalinie i oraz sumików, czyli poziomych belek. Fot. D. Fąfara, 16.06.2023 r.

Rozładunek koła palecznego służącego do przeniesienia napędu z koła wodnego widocznego na naczepie. Fot. J. Czerwiński, 21.06.2023 r.

 

Zadanie pn. Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie  6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Całkowita wartość projektu – 2 888 361,35 zł, wkład Funduszy Europejskich: 2 007 662, 88 zł.

Skip to content