MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzi już od ponad 70 lat badania archeologiczne. Chcemy zaoferować, korzystając z naszego bogatego doświadczenia, osobom prywatnym, firmom, samorządom, a także instytucjom państwowym kompleksową obsługę związaną z różnego typu pracami inwestycyjnymi na stanowiskach archeologicznych, od wykonania kwerendy i uzyskania pozwolenia, aż do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz opracowania ich wyników.

Oferujemy:

  • przeprowadzenie kwerendy archiwalnej,
  • sporządzenie wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne,
  • archeologiczne badania powierzchniowe,
  • archeologicznych badań sondażowych, wyprzedzających i ratowniczych badań archeologiczno – architektonicznych
  • nadzór nad pracami ziemnymi,
  • konserwację zabytków,
  • opracowanie naukowe wyników badań.

Kontakt

dr Alicja Drozd-Lipińska, Dział Archeologiczny, tel. 54 232 67 53, 603365233, mail: a.drozd-lipinska@muzeum.wloclawek.pl

 

Zasady wydawania promesy i przekazywania zabytków archeologicznych do zbiorów MZKiD:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przyjmuje zabytki archeologiczne po uprzednim wypełnieniu wniosku i potwierdzeniu znajomości regulaminu oraz akceptacji przez Dyrektora Muzeum powyższych dokumentów. Promesa wydawana jest na podmiot, na który wystawiono pozwolenie na badania archeologiczne.
Prosimy po wypełnieniu wniosku odesłać skan na adres mailowy archeologia@muzeum.wloclawek.pl.
Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ. 
Skip to content