MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

ROCZNIK MUZEALNY TOM XV

Szczegóły

Zespół redakcyjny: Monika Grabowska (sekretarz), Krystyna Kotula, Piotr Nowakowski (przewodniczący), Krystyna Pawłowska, Tomasz Wąsik

Korekta i redakcja techniczna: Monika Grabowska, Janina Grzesik, Piotr Nowakowski

Opracowanie typograficzne, łamanie i projekt okładki: Magdalena Kolanowska

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
Włocławek 2014

ISNN: 0860-7567

format: 23,5 x 16,7

objętość: 304 stron, il. czarno-białe


Cena

10.00


Stan

Brak w magazynie


Opis

Włocławskie muzeum wydało kolejny, XV tom “Rocznika muzealnego” – periodyku naukowego, który ukazuje się regularnie od 1985 r. Publikacja jest podsumowaniem najnowszych badań pracowników muzeum nad historią i kulturą materialną Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Wśród kilkunastu artykułów znalazły się m.in. teksty o historii przemysłu włocławskiego – Fabryce Celulozy i Zakładach Fajansu, artykuły o znaleziskach archeologicznych z ziemi dobrzyńskiej oraz o cmentarzyskach Starego Miasta Włocławka. Przedstawiono także twórczość malarską Dawida Haltrechta – artysty żydowskiego pochodzenia urodzonego we Włocławku. W Roczniku znalazły się także informacje o najnowszych nabytkach Działu Etnograficznego i przedsięwzięciach muzeum, w tym omówienie sympozjum poświęconego Art brut oraz relacji z prac konserwatorskich przy manuskryptach koptyjskich prowadzonych w Egipcie przez pracownika muzeum. Odrębną część publikacji stanowią wspomnienia biograficzne o zmarłych w ostatnich latach postaciach, które zapisały się na trwałe w historii regionu i kraju.

SPIS TREŚCI:

DZIEJE ZBIORÓW I MUZEUM

  • Karolina Bandziak-Kwiatkowska, Zachowane archiwalia po Włocławskich Fabrykach Fajansu. Uwagi na marginesie wystawy czasowej “Pamiątka z fajansu. W 140. rocznicę powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku”
  • Krystyna Kotula, Portret “Haftująca kobieta” Dawida Haltrechta (1880-1932) – malarza rodem z Włocławka
  • Michał Kwiatkowski, Nabytki Działu Etnograficznego w latach 2007-2012

ARTYKUŁY, MATERIAŁY

  • Marian Cieślak, Działalność gospodarcza ziemiaństwa kujawskiego na przykładzie Spółki Dom Zleceń Ziemian we Włocławku z 2 poł. XIX w.
  • Dorota Kalinowska, Kujawski etos w twórczości literackiej i wybranej korespondencji Marii Danilewicz Zielińskiej
  • Krystian Łuczak, Alicja Drozd-Lipińska, Cmentarzyska Starego Miasta we Włocławku w świetle najnowszych badań archeologicznych
  • Wioleta Osińska, Portret robotnika Włocławskiej Fabryki Celulozy w latach 1928-1936, na podstawie literatury, filmu i ówczesnych realiów
  • Paweł Sobczyk, Luźne materiały kultury pomorskiej z ziemi dobrzyńskiej w zbiorach MZKiD we Włocławku
  • Adam Zapora, Wystawa muzealna – inscenizacja, imitacja czy mistyfikacja rzeczywistości kulturowej

SYLWETKI

  • Piotr Nowakowski, Marek Zapędowski (1944-2013)
  • Krystyna Pawłowska, Anioły odleciały. Twórczość rzeźbiarska Wincentego Bernata (1948-2011)
  • Tomasz Wąsik, Józef Galonczyk (1923-2013)

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY

  • Barbara Adamczyk, Epizod z manuskryptami koptyjskimi
  • Krystyna Kotula, Obchody Roku Stanisława Zagajewskiego
  • Krystyna Kotula, Sympozjum naukowe “Art brut 2013 r. obecność, osobowość, odkrycia – jedno z wydarzeń Roku Zagajewskiego”
  • Krystyna Pawłowska, Jadwiga Kurant – laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga w 2013 r.
  • Beata Wąsik, Kalendarium MZKiD za lata 2012-2013
  • Ewa Jabłońska, Wydawnictwa MZKiD z lat 2012-2013
  • Beata Wąsik, Wystawiennictwo MZKiD w latach 2012-2013

Informacje dodatkowe

Waga 0.6 kg
Wymiary 23.5 × 16.7 × 1.8 cm
Kategoria:
Skip to content