MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Od 25 listopada 2023 r. można zwiedzać kolejny obiekt Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce – młyn wodny. Odbudowa młyna była kolejnym etapem odtwarzania dawnego krajobrazu kulturowego miejscowości, której początki sięgają XIII w. W latach 2011–2015 przeprowadzono gruntowną rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego, natomiast w 2022 r. zakończono odbudowę zabytkowego spichlerza dworskiego i rozpoczęto rekonstrukcję młyna wodnego na rzece Lubieńce, w miejscu gdzie funkcjonował od średniowiecza.

 

Młyn wodny w Kłóbce odbudowano na starym podpiwniczeniu z wykorzystaniem istniejącego jazu piętrzącego wodę. Budynek zrekonstruowano w formie opisanej w 1821 r., w tradycyjnej konstrukcji sumikowo-łątkowej, z wysokim dachem pokrytym dranicami. Urządzenia mechaniczne młyna prezentują wczesny etap rozwoju techniki młynarskiej z najprostszym typem napędu i najmniej skomplikowaną linią przemiału zboża.

 

Wnętrza młyna zostały zaaranżowane na okres międzywojenny. Wyposażenie obejmuje przedmioty związane z organizacją pracy, obsługą i konserwacją urządzeń, a także z zajęciami pobocznymi wykonywanymi przez młynarza.

 

Wnętrza młyna wodnego można zwiedzać na zasadach i w godzinach otwarcia Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. Natomiast prezentacje jego działania będą odbywały się okazjonalnie, głównie w ramach imprez organizowanych w skansenie.

 

Pierwsze pokazy pracy młyna odbędą się w niedziele 26 listopada oraz 3 grudnia w godzinach od 12.00 do 13.00.

 

Zadanie pn. Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

Skip to content