MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Czyje zwłoki kryją włocławskie ulice? – wczesnośredniowieczne cmentarzyska

Lekcja muzealna dla uczniów szkół podstawowych i średnich, połączona z prezentacją multimedialną/ filmem.

Prowadzący

dr Krystian Łuczak, tel. 54-232-67-53


Zgłoszenia

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14:30, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 30 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 40 zł

Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu.

Oprowadzanie po ekspozycji – 70 zł od grupy

Skip to content