MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Numizmatyka (MHW) | 2 zł, Okręt transportowo-minowy “Lublin” | Tyc-Karpińska E. (rw. Grzegorz Pfeifer), | 2013 r. | 2013 | 2013 | stop metali Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1), | Polska (Mennica Polska SA w Warszawie), | bicie, | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej | , | MK-4510 NH | fi 27 mm | aw. Pośrodku orzeł przyjęty dla godła RP, po jego bokach podany rok emisji: 20-13. W otoku napis poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami: RZECZPOSPOLITA POLSKA)( ZŁ 2 ZŁ.

rw. Płynący okręt Polskiej Marynarki Wojennej. W górnym łuku napis: OKRĘT TRANSPORTOWO-MINOWY. U dołu, na tle fal, napis: “LUBLIN”.

| | moneta okolicznościowa, | 18728 | | 8,15 g

Skip to content