MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Numizmatyka (MHW) | 2 zł, 200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego | Tyc-Karpińska E. (rw. Grzegorz Pfeifer), | 2013 r. | 2013 | 2013 | stop metali Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1), | Polska (Mennica Polska SA w Warszawie), | bicie, | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej | , | MK-4509 NH | fi 27 mm | aw. Pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła RP, po jego bokach podane daty emisji: 20-13. W otoku napis poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami: RZECZPOSPOLITA POLSKA ZŁ 2 ZŁ.

rw. Pośrodku, w wyodrębnionym polu w formie koła, umieszczony wizerunek głowy księcia. Napis w otoku rozdzielony liniami symbolizującymi fale: KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI)(1763-1813.

| | moneta okolicznościowa, | 18727 | | 8,15 g

Skip to content