U Maryi stóp…


where: MAIN EDIFICE - when: permanent exhibition

Od dnia 22 czerwca 2011 r. w gmachu Muzeum Etnograficznego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6 udostępniona dla zwiedzających została wystawa czasowa pn. “U Maryi stóp. Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”. Muzeum Etnograficzne we Włocławku od wielu lat podejmowało badania nad różnorodnymi formami pobożności ludowej. Ośrodkiem kultowym, któremu poświęcono dotychczas najwięcej miejsca było sanktuarium maryjne w Skępem.

W 1991 r. przygotowano wystawę i publikację dedykowaną temu miejscu, która towarzyszyła IV pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny. Bieżący rok, w którym obchodzimy jubileusz 25-lecia działalności Muzeum Etnograficznego stał się okazją, by kontynuować i rozszerzyć rozpoczętą przed laty inicjatywę. Wystawa, na którą zapraszamy poświęcona jest sanktuariom Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Przybliża ona religijność ludową, będącą fenomenem kulturowym w laicyzującym się współczesnym świecie.

Na wystawie przedstawionych jest 12 sanktuariów z terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, w których początki kultu z reguły łączone są z niezwykłymi zdarzeniami (np. nadzwyczajna światłość, objawienia Maryi Panny, cudowne źródełka, tajemnicze kamienie, niezwykłe drzewo, czy wyjątkowe wzgórze). W miejscach tych z czasem pojawiły się wizerunki “rozdające łaski”. Zwykle w malarskich przedstawieniach ukazują one Maryję
z Dzieciątkiem lub Świętą Rodzinę. Mamy także przykłady pięknych gotyckich rzeźb – Marii Służebnicy Świątyni oraz Piety, czyli Maryi trzymającej na kolanach martwego Jezusa po zdjęciu z krzyża (Obory, Skulsk). To one od wieków stanowią cel pielgrzymek wiernych. W większości ich “cudowność” przypieczętowana została aktem koronacji.

Ekspozycja poświęcona jest takim ośrodkom kultowym, jak: Błenna, Brdów, Markowice, Obory, Osiek Rypiński, Ostrowąs, Ostrowo k. Gniewkowa, Pakość, Pieranie, Skępe, Skulsk i Studzianka (część wsi Kleszczyn). Cztery z nich (Obory, Osiek Rypiński, Skępe i Studzianka) leżą na ziemi dobrzyńskiej, pozostałe osiem na Kujawach. Tak się składa, iż po cztery, wchodzą administracyjnie w skład diecezji włocławskiej (Błenna, Brdów, Ostrowąs, Skulsk) płockiej (Obory, Osiek Rypiński, Skępe, Studzianka) i archidiecezji gnieźnieńskiej (Markowice, Ostrowo k. Gniewkowa, Pakość, Pieranie). Siedem sanktuariów znajduje się w kościołach diecezjalnych, a pięć należy do różnych zgromadzeń zakonnych (bernardyni, franciszkanie, karmelici, oblaci i paulini).

“>

Fot. Ewa Jabłońska

Wystawa poprzez liczne fotografie ukazuje klimat tych niezwykłych miejsc, prezentuje zabytki związane z historią kultu (koronacyjne sukienki, wota, będące widomymi i wdzięcznymi dowodami otrzymywanych łask), a także różnorodne dokumenty (np. papieskie przywileje odpustowe) i ikonografię z dawnych czasopism. Klimat uroczystości odpustowych budują na wystawie feretrony, chorągwie, bębny pielgrzymie, rozliczne pamiątki odpustowe, którymi się otaczano w codziennym życiu. Nie zabrakło też kopii wielu “cudownych” obrazów i rzeźb, także w ludowych ich wyobrażeniach.

Przez organizację wystawy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przyłącza się do uczczenia obchodzonego w 2011 r. jubileuszu 600-lecia konsekracji Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Z tej okazji patronat nad naszym przedsięwzięciem przyjęli: Jego Ekscelencja Prymas Polski Arcybiskup Józef Kowalczyk, Jego Ekscelencja Biskup Płocki Piotr Libera i Jego Ekscelencja Biskup Włocławski Wiesław A. Mering.

Ekspozycja czynna będzie do 31 grudnia 2011 r.

Wystawa ze zbiorów:

 • Archiwum Diecezjalnego w Płocku
 • Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
 • Klasztoru oo. Bernardynów w Skępem
 • Klasztoru oo. Franciszkanów w Pakości (z parafii pw. św. Bonawentury oraz parafii pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej)
 • Klasztoru oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Oborach
 • Klasztoru oo. Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach
 • Klasztoru oo. Paulinów w Brdowie
 • Izby Pamięci im. Stefana Wajchta w Skulsku
 • Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
 • Muzeum Diecezjalnego w Płocku
 • Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
 • Parafii pw. bł. bpa M. Kozala w Lipnie
 • Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skulsku
 • Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie
 • Parafii pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy w Błennej
 • Parafii pw. św. Mateusza w Ligowie
 • Parafii pw. św. Mikołaja w Pieraniu
 • oraz osób prywatnych

  Autorzy wystawy:
  koncepcja
  – Krystyna Pawłowska,
  scenariusz i opracowanie – Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska;
  oprawa plastyczna wystawy: Magdalena Kolanowska

  Zdjęcia na wystawie – T. Jaskulski, K. Kamiński, M. Kwiatkowski, J. Lewandowski, D. Racinowski, J. Sieraczkiewicz, T. Smykiewicz, M. Zieliński oraz fotografie z archiwów parafialnych.

  Polecamy następujące lekcje muzealne prowadzone na ekspozycji “U MARYI STÓP. SANKTUARIA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ”:

  1. “SANKTUARIA DOBRZYŃSKIE – OBORY, OSIEK RYPIŃSKI, SKĘPE I STUDZIANKA”

  2. “PAMIĄTKA Z SANKTUARIUM”, lekcja omawiająca dewocyjne obiekty kultowe, którymi otaczano się w codziennym życiu

  3. “SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SKĘPSKIEJ – PANI MAZOWSZA I KUJAW”, lekcja połączona z prezentacją 20 min. filmu pt. “SKĘPSKA KRÓLEWNA” w reżyserii Tadeusza Bystrama

  4. “SANKTUARIA KUJAWSKIE. GŁÓWNE OŚRODKI PĄTNICZE W GRANICACH ETNOGRAFICZNYCH REGIONU”

  5. “GEST WOTYWNY ORAZ SYMBOLIKA WOTÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SANKTUARIÓW Z TERENU KUJAW”

  Koszt: Tematy nr 1, 2, 4, 5 – bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy
  Temat nr 3 – bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 30 zł od grupy

  Kontakt : Tematy 1, 2, 3 – Krystyna Pawłowska, tel. (54) 232-30-01, wew. 13
  Tematy 4, 5 – Michał Kwiatkowski, kontakt tel. (54) 232-30-01, wew. 14

  Sponsor Muzeum