Adam2

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAWY W NIESZAWIE


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy: 31.03.2019

Dnia 31 marca 2019 r., o godz. 15.00, w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, odbędzie się otwarcie wystawy czasowej pt. „Adam Zapora – malarstwo”. Zapraszamy.

Adam Zapora – urodzony 10.03.1979 r. we Włocławku. Historyk sztuki, krytyk, muzealnik, malarz, rysownik, grafik, ikonopis. Autor licznych wystaw muzealnych i publikacji z zakresu sztuki. Kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Członek ZPAP okręgu Toruńskiego. Założyciel Skryptorium Ikon Pax et Bonum. Prezentował swoje prace na 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Wyróżniony w konkursie Dzieło Roku ZPAP OT oraz nagrodzony Laurem Prezydenta Włocławka w dziedzinie plastyki w 2013 r.

Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy.

Piękno podobnie jak prawda budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem,

który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami

i łączy je w jednomyślnym podziwie!

Sobór Watykański II: Przesłanie do artystów (8 grudnia 1965)

 

Prace zgromadzone na wystawie w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie to dokumentacja mojej drogi malarskiej i jednocześnie wędrówki duchowej. Temat Sacrum, który niejednokrotnie stanowi punkt wyjścia dla malarskiej ekspresji, w ciągu ostatnich lat niemal całkowicie zdominował obszar moich poszukiwań. Stopniowe zdążanie w stronę malarstwa ikonowego jest świadomym wyborem zgłębiania prawdy wizerunku i realnego kontaktu z absolutem. W mojej twórczości malarsko wtóruję Psalmiście: Szukam, o Panie, Twojego oblicza… (Ps 27,8). Droga tych poszukiwań wiodła mnie od syntezy, niemal abstrakcji, przez kobierce barwnych plam aż po język bliski wschodnim ikonopisom.

Adam Zapora

Afisz Nieszawa A3.indd