Kronika2019

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAWY W MUZEUM W NIESZAWIE


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy: 09.02.2019

9 lutego 2019 roku, o godz. 15.00, w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie zostanie otwarta wystawa „Kronika nieszawska” – wydarzenia, uroczystości, święta, ludzie znani, zasłużeni dla Nieszawy, na archiwalnych fotografiach. Zapraszamy!  

Obecna wystawa archiwalnych zdjęć dotyczących Nieszawy jest prezentacją uroczystości, świąt, rocznic, ważnych wydarzeń, a przede wszystkim wizerunków znanych nieszawian lub osób związanych z Nieszawą, które pracowały oraz  działały dla tego społeczeństwa, wnosząc wkład w rozwój miasta.

Eksponowane zdjęcia są swoistym dokumentem historii świetności dawnej Nieszawy. Oprócz fotografii prezentujących ważne wydarzenia z historii miasta, jak na przykład obchody 60-lecia Straży Pożarnej w Nieszawie z nadaniem i poświęceniem sztandaru 20.08.1939 r., w przededniu wybuchu wojny czy też obchody 500-lecia lokacji miasta Nieszawy w 1960 r., prezentowane są portrety osób znaczących w społeczności, wybranych na włodarzy, działających społecznie, wyróżniających się swoją postawą, inicjujących wszelką działalność społeczną, kulturalną, będących liderami.

Większość eksponowanych zdjęć została wykonana przez dwóch nieszawskich kronikarzy:

Józef Sporny, historyk, działacz społeczny, kronikarz Nieszawy i fotograf. Nie rozstawał się z aparatem, fotograficznym. Pozostawił kilka tysięcy własnoręcznie wykonanych negatywów.

Czesław Świeczkowski (zm. w 1986 r.) większość życia spędził poza Nieszawą, uczestniczył jednak we wszystkich ważniejszych wydarzeniach, uroczystościach rodzinnego miasta, utrwalając je na fotografiach.

Negatywy fotografii zostały użyczone przez Małgorzatę i Kazimierza Lechosława Zborowskich z Bydgoszczy.

Ryszard Lewandowski

Afisz Nieszawa A3.indd