P

ZAKOŃCZONO KONSERWACJĘ OBRAZÓW WŁOCŁAWSKIEGO MALARZA FELIKSA PĘCZARSKIEGO (1804-1862)


kiedy:

W 2019 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych na konserwację czterech obrazów autorstwa Feliksa Pęczarskiego. To zadanie zatytułowane „Dzieła godne wystawienia. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804–1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim” zostało także wsparte finansowo przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania przewidziano konserwację trzech portretów i jednej sceny rodzajowej.
Obraz pt. Amatorowie herbaty i Kuriera po zabiegach konserwatorskich został wystawiony na ekspozycji czasowej w gmachu głównym MZKiD (od 7 do 20 grudnia) i zaprezentowany na spotkaniu „Niedziela z kustoszem” (8 grudnia).
Trzy portrety malowane przez Feliksa Pęczarskiego po zabiegach konserwatorskich: Portret Ignacego Lasockiego, ok. 1850 r., Portret kobiety (Lasockiej?), ok. 1850 r. Portret mężczyzny, 1849 r. 20 grudnia zostały oprawione w odrestaurowane ramy. Po digitalizacji wykonanej przez Jarosława Czerwińskiego, do czasu udostępnienia wystawy stałej „Sztuka Kujaw i ziemi dobrzyńskiej XIX i 1. poł. XX w.” obrazy będą znajdowały się w magazynie muzealnym.
Konserwacja obrazów została wykonana przez Edytę Hankowską-Czerwińską w Pracowni Konserwatorskiej we Włocławku, konserwacja ram – przez Barbarę Adamczyk i Grażynę Paziewską w Pracowni Konserwatorskiej MZKiD.

Krystyna Kotula

Realizacja dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 

oraz dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Z Boku