Plener2018relacja

XXXVIII PLENER MALARSKI


kiedy: 12.05.2019

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja br. (niedziela) odbędzie się XXXVIII Plener malarski z cyklu Włocławek w malarstwie i rysunku pt. „Stary Rynek”.

Do udziału w plenerze zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zwracamy się z prośbą do opiekunów zainteresowanych konkursem o przesłanie listy uczestników oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdego uczestnika w terminie do 26 kwietnia br., na adres: Dział Edukacji i Promocji, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 87-800 Włocławek.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę szkoły oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W załączniku poniżej znajduje się regulamin pleneru i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Bliższych informacji udziela:

Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji,

Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel. (054) 232-30-01

e-mail: k.ciesielska@muzeum.wloclawek.pl

Regulamin XXXVIII pleneru malarskiego – Włocławek w malarstwie i rysunku „Stary Rynek”

 1. Organizatorem pleneru jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 2. Celem pleneru jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zabytkami miasta, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, wzbogacenie warsztatu rysunkowo–malarskiego oraz rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych.
 3. Zadaniem uczestników pleneru jest utrwalenie dowolną techniką plastyczną na papierze fragmentu Starego Rynku. Tematem przedstawienia może być Muzeum Historii Włocławka (barokowe kamieniczki), kościół św. Jana, pozostała zabudowa runku oraz widoki przylegających do niego ulic.
 4. Prace należy podpisać na odwrocie, podając: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę szkoły lub placówki zgłaszającej uczestnika pleneru.
 5. Warunki udziału w plenerze:
  • w plenerze mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  • do konkursu dopuszcza się prace wykonane na brystolu formatu A3 dostarczonym przez organizatora, opieczętowanym stemplem muzeum.
  • przybory i materiały malarskie (lub inne), krzesła, podkłady malarskie przynoszą uczestnicy.
 6. Uczestnicy pleneru zbierają się na Starym Rynku w dniu 12 maja br., o godzinie 9.30, w celu pobrania od organizatora brystolu. Czas trwania pleneru godz. 10:00–14:00.

Uwaga: w przypadku bardzo złej pogody, termin pleneru może zostać przełożony na  19 maja br.

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace
  w kategoriach wiekowych. Komisja będzie brała pod uwagę wykonanie, ogólny wyraz plastyczny, nie stosując podziału na technikę plastyczną.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się w dniu 1 czerwca (sobota), o godz. 11:00, w Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19
  we Włocławku.
 3. Fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 4. Wszystkie wykonane podczas pleneru prace staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w zakresie prowadzonej działalności.