Wystawa pokonkursowa


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

Wystawa pokonkursowa jest plonem prac nadesłanych na dwa konkursy, które zostały ogłoszone z okazji jubileuszu muzeum: na projekt plakatu pt.: „100 lat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” oraz komiks „Muzeum wczoraj i dziś – historia komiksem pisana”. Wystawa prezentuje prace nagrodzone, a w przypadku konkursu na plakat, wytypowane przez jury do wyeksponowania, jako swoista forma wyróżnienia.
Na inauguracji gościliśmy przedstawicieli sponsorów nagród: Panią Agatę Zwolan, Członka Zarządu Fundacji Orlen Dar Serca, Panią Arlettę Stępkowską z Firmy Budizol Property sp. z o.o. we Włocławku, Krzysztofa Wojdyłę zastępcę dyrektora d.s. marketingu Zakładów Anwil SA, którzy wręczyli nagrody laureatom.

Fot. Dariusz Grzelak

W konkursie „Muzeum wczoraj i dziś – Historia komiksem pisana” laureatami są:

W kategorii szkoły gimnazjalnej:
1 miejsce – Marta Sudo, Gimnazjum nr 3, Włocławek
2 miejsce – Oliwia Karkoszka, Gimnazjum im. Jana Długosza, Włocławek
3 miejsce – Krystyna Nowacka, Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Włocławek

W kategorii szkoły średniej:
1 miejsce – Magdalena Zielińska, Prywatna Szkoła Sztuk Pięknych, Włocławek
2 miejsce – nie przyznano
3 miejsce – Marta Kapelińska, V LO im. R. Schumana, Włocławek

Nagrodę specjalną w postaci wydrukowania najlepszej pracy oraz umieszczenia jej na stronie internetowej muzeum, jury przyznało: Magdalenie Zielińskiej z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Włocławku za pracę pt.: „Z ziemi włoskiej do Polski”.

Nagroda specjalna, Magdalena Zielińska, POSSP we Włocławku

W konkursie na plakat „100 lat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” zwyciężyli:

W kategorii szkoły podstawowej:
I miejsce – Anna Kolanowska, Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce – Edyta Wojdyła, Zespół Szkół nr 9, Szkoła Podstawowa nr 22
III miejsce – Karina Terpińska, Szkoła Podstawowa w Nakonowie

W kategorii szkoły gimnazjalnej:
I miejsce – Laura Makowska, Gimnazjum nr 7
II miejsce – Kamil Poniatowski, Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Długosza
III miejsce – Wojciech Łopiński, Gimnazjum nr 8

W kategorii szkoły ponadgimnazjalnej:
II miejsce – Marta Powłoka, I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej
I i III miejsca nie przyznano

Ponadto wyróżniono dwie prace:
Anny Rędzikowskiej z V LO im. R. Schumana oraz Alicji Pawłowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Długosza

Nagrodę specjalną otrzymała Martyna Hołda z Gimnazjum nr 4 we Włocławku, którą ufundował i wręczył Zbigniew Kawecki wiceprezes Towarzystwa Miłośników Włocławka.

Nagroda specjalna, Martyna Hołda, Gimnazjum Nr 4 we Włocławku

Wystawę można zwiedzać w Muzeum Etnograficznym, ul. Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6 do końca marca 2009 roku. Serdecznie zapraszamy.