Pomorze

WYSTAWA CZASOWA – „Pomorze… dla Ciebie Polsko”


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy: 06.06 - 09.08.2020

Od dnia 6 czerwca 2020 r. w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie będzie prezentowana wystawa czasowa pt. „Pomorze… dla Ciebie Polsko. 100. Lecie Zaślubin Polski z Morzem w Pucku”.

Ryc.1

Wystawa powstała w celu upamiętnienia 100. Lecia historycznego wydarzenia, jakim były „Zaślubiny Polski z Morzem” dokonane w Pucku w dniu 10 lutego 1920 roku. Na 12 tablicach zaprezentowano dzieje „Zaślubin” wplecione w historię Niepodległej Ojczyzny. Materiał zdjęciowy pochodzi z archiwalnych publikacji oraz ze zbiorów własnych osób prywatnych i instytucji państwowych.

Właścicielem wystawy jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Wystawę przygotował zespół bibliotekarzy Biblioteki Głównej im. Lecha Kaczyńskiego Akademii Marynarki Wojennej w składzie: Małgorzata Szubrycht, Monika Cisoń, Wanda Kaczyńska, Kamila Pankowiak, Agnieszka Pyra oraz dr Danuta Detlaff, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka. Opracowanie plastyczne i edytorskie wykonał dr Jan P. Detlaff, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. Zawartość merytoryczną oparto o opublikowane materiały źródłowe.