Wedel

WYSTAWA CZASOWA – „W otoczeniu kupca. Miary i wagi na ziemiach polskich”


gdzie: Muzeum Etnograficzne - kiedy 16.06 - 04.10.2020

Od 16 czerwca w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, prezentowana jest wystawa czasowa pt. „W otoczeniu kupca. Miary i wagi na ziemiach polskich”. Składa się ona z dwóch bloków tematycznych, blisko z sobą powiązanych, umiejscowionych chronologicznie w wieku XX. Pierwszy dotyczy pracy kupca detalicznego postrzeganego przez pryzmat, tak popularnych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, sklepów kolonialnych. Na wystawie znajdą się zatem towary, które można było wówczas tam nabyć, wytworzone przez firmy miejscowe, zakłady polskie, jak również produkty importowane. Dużą część wyposażenia stanowi bogata kolekcja towarów produkowanych i oferowanych przez założoną w 1816 r. włocławską fabrykę cykorii Ferdynanda Bohma. W tym celu zaaranżowane zostało wnętrze sklepu kolonialnego, umeblowanego i wyposażonego w przedmioty służące do codziennej pracy sprzedawcy-kupca.

W dalszej części ekspozycji poświęconej kupiectwu zaprezentowana została ikonografia w postaci fotografii i reklam, pokazująca wygląd witryn i wnętrz włocławskich sklepów z lat 1918–1939 oraz informująca o ich asortymencie. Dopełnieniem tej tematyki jest kolejny wątek włocławski, w postaci pamiątek po Oddziale Kujawskim Stowarzyszenia Kupców Polskich i miejscowych szkołach handlowych. Ekspozycję poświęconą kupiectwu zamyka niewielki, jednak ciekawej z uwagi na przeznaczenie, zbiór przedmiotów zawierających treści reklamowe. W tej grupie znajdują się: pojemniki, filiżanki, formy do galaretek, popielnice, płatniki i inne. Ten różnorodny zbiór łączy wspólny mianownik, którym jest dodatkowa ich funkcja, polegająca na promowaniu określonego produktu lub wytwórcy.

Następnie zaprezentowane zostały niezbędne i często wykorzystywane w handlu przyrządy metrologiczne tj. miary masy i przyrządy do pomiaru masy (odważniki różnych typów, kolekcja wag kilku systemów). W tej kategorii pokazano również gęstościomierze zbożowe jako przyrządy pomiarowe, wyposażone w wagi równoramienne, służące do wyznaczania charakterystyki zboża, zwanej gęstością zboża w stanie zsypnym. Wystawa uzupełniona została o miary długości i powierzchni w postaci przymiarów, taśm wstęgowych, łańcuchów mierniczych czy liniałów wyrażanych w jednostkach systemu metrycznego bądź w miarach wprowadzonych na ziemie polskie przez państwa ościenne. Dopełnieniem ekspozycji jest pokazanie miar pojemności i objętości zarówno dla ciał sypkich i cieczy (pojemniki kontrolne, miary zbożowe, podwielokrotne wiadra rosyjskiego).

Wystawa w całości składa się z zabytków zgromadzonych we włocławskim muzeum. Czynna w terminie: 16.06. – 4.10.2020 r.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej albumu kujawskiego oddziału Stowarzyszenia Kupców Polskich z lat 30. XX wieku: http://www.muzeum.wirtualnefoto.pl/

Marian Cieślak

 

 

Afisz W Otoczeniu Kupca A3