Banereniesz

WYSTAWA CZASOWA – „140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie”


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego - kiedy 16.08 - 18.10.2020

Od dnia 16.08.2020 r. do 18.10.2020 r. czynna jest wystawa czasowa w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie pt. „140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie”

Straż Nieszawska została założona w sierpniu 1879 r. Już od początków swej działalności ofiarnie i z poświęceniem służyła lokalnemu społeczeństwu, eliminując zagrożenia pożarowe i powodziowe oraz pełniąc obywatelską służbę w czasach I i II wojny światowej.

Strażacy byli zawsze patriotami i aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Założyli orkiestrę dętą, brali udział w uroczystościach narodowych i kościelnych, odnosili kolejne sukcesy w zawodach pożarniczych, rozwinęli działalność teatralną, założyli chór i drużynę sportową, przechowywali i ukrywali cenne pamiątki i relikwie, wspierali różne inicjatywy społeczne. Jednostka może poszczycić się nie tylko wspaniałymi osiągnięciami, ale również wybitnymi osobowościami tej miary co Józef Sporny – Honorowy Obywatel Miasta Nieszawa.

Beata Belter

Afisz Nieszawa A3 (1) (1)