7festiwal

WYKŁAD „OLĘDRZY, ICH ZNACZENIE W GOSPODARCE I KULTURZE”


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 20.04.2016 , godzina: 11:00

20 kwietnia o godz. 11:00 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 na wykład pt. „Olędrzy, ich znaczenie w gospodarce i kulturze”.

Tematem spotkania realizowanego na wystawie „Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze” będą najważniejsze kwestie charakteryzujące kulturę olędrów – osadników przybyłych do Polski w 1 poł. XVI w. z terenu dzisiejszej Holandii i Niemiec.

Ich kilkusetletnia obecność wpływała na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów (przede wszystkim Żuław). Uznawane za nieprzydatne do uprawy podmokłe tereny w dolinie Wisły, olędrzy przekształcali w doskonale funkcjonujące gospodarstwa. Ślady wielowiekowej obecności olędrów na terenie naszego kraju możemy nadal odnaleźć, przede wszystkim na sławnych z bogatych gospodarstw i okazałych olęderskich domów Żuławach, ale również na Kujawach oraz ziemi dobrzyńskiej.

Wykład poprowadzą autorzy wystawy: Krystyna Pawłowska oraz Michał Kwiatkowski.

Spotkanie odbędzie się w ramach VII Festiwalu Kultury, Nauki i Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: http://festiwal.wloclawek.pl/

Wstęp bezpłatny.

Grupy zorganizowane prosimy o zapisy: Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001.