Wspomnienie z Włocławka


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

W gmachu Muzeum Zbiory Sztuki w czerwcu została otwarta wystawa czasowa pt. „Wspomnienie z Włocławka. Obraz miasta w fotografii i malarstwie lat 50-70. XX wieku”. W najnowszej historii miasta okres lat 50-tych, 60-tych i 70-tych to przede wszystkim czas intensywnych przemian, zarówno w dziedzinie gospodarki, jak i znaczących zmian w jego układzie przestrzennym. W pejzażu Włocławka pojawiły się nowe zakłady przemysłowe, a wraz z nimi wielkie osiedla mieszkaniowe. Dawny klimat miasta niepostrzeżenie odchodził do przeszłości. Świadectwem tych przemian są zgromadzone na wystawie unikatowe fotografie, na których utrwalono Włocławek w jego przełomowym okresie. Dużą grupę stanowią zdjęcia miasta wykonane w 1957 r. na konkurs dla fotografów – amatorów organizowany przez Muzeum Kujawskie. Są to prace Tadeusza Russa, Antoniego Sachajdaka, Janusza Michalskiego i Bolesława Meresa. Ich uzupełnieniem są obrazy artystów skupionych w „Grupie Kujawskiej”, którzy przenieśli na płótna niepowtarzalny klimat miasta zwłaszcza z lat 50. i 60. XX wieku.

Fot. Ewa Jabłońska

Ekspozycja przygotowana w oparciu o zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz zbiory prywatne została włączona w cykl imprez związanych z obchodami Dni Włocławka.

Czas trwania wystawy: 19 czerwca – 13 września 2009 roku w Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Sponsor Muzeum