tragedia

WERNISAŻ WYSTAWY „TRAGEDIA TO IMITACJA…”


gdzie: Muzeum S. Noakowskiego, kiedy: 29.10.2016 , godzina: 16:00

 

W dniu 29 października 2016 roku o godz. 16,00 w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie zostanie otwarta wystawa czasowa pt. „Tragedia to imitacja, nie ludzi, lecz przebiegu życia. Bez akcji nie ma tragedii, bez postaci–owszem”. Jest to wystawa różnych obrazów tragedii w pracach twórców z Nowej Grupy Kujawskiej i przyjaciół  z okazji 2400–lecia urodzin Arystotelesa.    

 

Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej

i posiadającej [odpowiednią] wielkość, wyrażone w języku ozdobnym,

odmiennym w różnych częściach dzieła, przedstawienie w formie dramatycznej,

a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza

do „oczyszczenia” tych uczuć.

                                                                                 Arystoteles, Poetyka w przekładzie H. Podbielskiego 

 

 

Wystawa odbywa się w roku, w którym Grecy obchodzą 2400 urodziny Arystotelesa. Jest odniesieniem do, wyrażonej  w Poetyce, myśli kulturowej i wyrazem podziwu dla jego, wciąż aktualnych, poglądów o złotym środku, czyli równowadze między zuchwalstwem a tchórzostwem, umiarze między błazeństwem a nieokrzesaniem oraz proporcji między nadmiarem a niedostatkiem.

Tragedia to imitacja, nie ludzi lecz przebiegu życia. Bez akcji nie ma tragedii, bez postaci – owszem. Te dwa zdania z Poetyki Arystotelesa stały się przyczynkiem dla twórców z Nowej Grupy Kujawskiej oraz zaproszonych artystów do stworzenia zbioru prac obrazujących „gorszą”, odrzucaną i najczęściej pomijaną część życia emocjonalnego. Autorzy w swoich pracach pokazują różne obrazy tragedii, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Odwołują się do wydarzeń z niedalekiej przeszłości, bądź z troską i niepokojem patrzą w przyszłość. Wystawa jako całość jest też próbą odpowiedzi na  pytanie:

Jak najtrafniej zilustrować tragedię? Odpowiedź winni znaleźć widzowie.

 

Jerzy Jabczyński

kurator wystawy

 

Miejsce prezentacji wystawy: Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, ul. Mickiewicza 6, Nieszawa
Scenariusz i komisariat: Jerzy Jabczyński
Oprawa plastyczna: Ryszard Lewandowski 
Czas trwania: 29.10.2016 r. – 1.01.2017 r.                                                                                                      

Zapraszamy.

afisz_nieszawa_A3.indd