wisla

WERNISAŻ WYSTAWY PROMUJĄCEJ „ROK RZEKI WISŁY”


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy: 10.03.2017 , godzina: 17:00

            W dniu 10 marca b. r., o godzinie 17.00, w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach marsz. J. Piłsudskiego 6, nastąpi otwarcie wystawy czasowej pt. „Miasto – Ludzie – Rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX–XX wieku”.

            W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Włocławek należał do największych portów rzecznych. W szczytowym okresie od XVI w. do 1. połowy XVII w. odprawiano z portu od 1 500 do 2 000 statków wypełnionych towarami, które – za pośrednictwem morskiego Gdańska – były eksportowane do całej Europy. Kataklizmy wojenne z 2. połowy XVII w. oraz rozpad Polski pod koniec następnego stulecia spowodowały, że handel wiślany zamarł na długie lata. Dopiero zmiany cywilizacyjne w XIX w. doprowadziły do renesansu żeglugi śródlądowej. Fundamentalny wpływ na odbudowę transportu rzecznego miało zastosowanie maszyny parowej, jako środka napędowego statków, który królował na Wiśle przez następne sto lat.

            Zmiany objęły również wybrzeże wiślane. W latach 40. XIX w. nieuregulowany brzeg przekształcono w bulwary, dzięki czemu usprawniono żeglugę i zabezpieczono miasto przed niszczycielskimi wylewami Wisły. Zbudowano również pierwszy stały most na rzece, oddany do użytku mieszkańcom miasta i okolic w 1865 r.

            Wisła we Włocławku była także areną wydarzeń militarnych – swe działania prowadziły na niej jednostki rzeczne Polskiej Marynarki Wojennej w sierpniu 1920 r. i wrześniu 1939 r. Była również akwenem, na którym tworzyła się historia założonego w 1886 r. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.    

             O wszystkich tych wydarzeniach opowiada wystawa, którą przygotowano ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Obejmuje ona chronologicznie okres od wybudowania bulwarów w 1846 r. do ukończenia stopnia wodnego na Wiśle w 1970 r. Zasadniczą część ekspozycji wypełniają liczne fotografie i grafiki przedstawiające widoki bulwarów, mostów wiślanych, jednostek pływających oraz wydarzeń związanych z Wisłą od końca XIX w. do 1. połowy XX w. Cennym elementem wystawy są unikatowe mapy oraz plany, tematycznie związane z rzeką i miastem, powstałe w latach 1837–1966. Ekspozycję dopełniają przedmioty wydobyte w ciągu ostatnich lat z dna lub brzegów Wisły oraz sprzęt i narzędzia wykorzystywane w rybołówstwie.

            Wystawa została przygotowana w ramach obchodów „Roku Rzeki Wisły” i Międzymuzealnego Projektu Wystawienniczego „Miasto – Ludzie – Muzeum (– Rzeka)”, w którym bierze udział 18 instytucji muzealnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ekspozycja będzie czynna do 11 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy.    

Miejsce prezentacji wystawy: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
Scenariusz i komisariat: Tomasz Wąsik
Oprawa plastyczna: Magdalena Kolanowska
Czas trwania: 10.03.-11.06.2017 r.

Galeria Rozwiń Zwiń