UWAGA! CZĘŚĆ EKSPOZYCJI W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM WYŁĄCZONA ZE ZWIEDZANIA

ZAMKNIETE

Od 24.05 br. w Muzeum Etnograficznym, część wystawy stałej poświęcona rolnictwu, hodowli i rybołówstwu (tzw. gospodarka podstawowa), zlokalizowana na parterze zabytkowego spichlerza, będzie nieczynna dla zwiedzających, a w dalszej perspektywie zostanie zmieniona. We wrześniu br. na tej sali zaprezentowane zostaną malowane skrzynie posagowe z Kujaw i ziemi dobrzańskiej — fragment kolekcji zabytkowych mebli ludowych znajdujących się w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Pozostała część wystawy stałej (1 i 2 piętro) oraz wystawa czasowa pozostają dostępne dla zwiedzających bez zmian.