Twarze włocławskiej bezpieki


gdzie: Gmach Główny - kiedy 17.01 - 18.01.2009

Wystawa „Twarze włocławskiej bezpieki” została przygotowana przez pracowników Biura Edukacji Publicznej IPN, Delegatura w Bydgoszczy. Ukazuje funkcjonariuszy UB/SB, zatrudnionych w latach 1945-1990 na stanowiskach kierowniczych we włocławskich strukturach komunistycznego aparatu represji. Na liczącej 25 plansz ekspozycji przedstawiono w sumie sylwetki 49. funkcjonariuszy UB/SB z Włocławka (1945-1975) i województwa włocławskiego (1975-1990), opatrzone ich zdjęciami oraz dokumentacją z Akt osobowych.

Na poszczególnych tablicach przedstawiono szczegółowy przebieg służby oraz awanse i wykształcenie kadry kierowniczej z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Powiatowego Urzędu ds. spraw Bezpieczeństwa Publicznego we Włocławku (1945-1956) oraz pionu SB z komendy powiatowej i miejskiej MO we Włocławku (1956-1975) i komendy wojewódzkiej MO (1975-1983), późniejszego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (1983-1990) we Włocławku. Uwzględniono także pion SB w Rejonowych Urzędach Spraw Wewnętrznych w Aleksandrowie, Lipnie, Radziejowie i Rypinie (1983-19990).

Fot. Łukasz Daniewski

Wystawie towarzyszy specjalnie przygotowany kilkudziesięciu-stronicowy katalog. Ekspozycja jest częścią ogólnopolskiego projektu wystawienniczego IPN, mającego na celu przybliżenie społeczeństwu historii bezpieki i sylwetek kadry kierowniczej UB/SB, w pierwszym rzędzie odpowiedzialnej za represje wobec Polaków, sprzeciwiających się utrzymywaniu w kraju reżimu komunistycznego.


Wystawa została zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego we Włocławku oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Wystawa czynna do 18 stycznia 2009 r.