Obrazy

Świat Duchowej Wyobraźni z dotacją Ministra


gdzie: Muzeum Etnograficzne, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację Ministra Kultury na realizację zadania pt. „Świat Duchowej Wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”. Celem zadania jest wydanie bogato ilustrowanej publikacji, szeroko omawiającej kolekcję tzw. obrazów fabrycznych, w której dominują „oleodruki” produkowane, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku, przez znane europejskie firmy wydawnicze.

Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego zaczęto gromadzić we włocławskim muzeum latach 70. ubiegłego wieku z myślą o ekspozycjach stałych, zwłaszcza aranżacjach skansenowskich wnętrz. Jednakże powiększany przez lata zbiór liczący ponad 270 wizerunków stał się z czasem samoistną kolekcją, interesującą pod względem ikonograficznym i artystycznym, obrazującą ważny obszar ludowej pobożności, tematycznie ściśle związany z kultem religijnym i historią konkretnych cudownych wizerunków. Różnorodny pod względem technik wykonania charakter tego zbioru, którego cezura czasowa zamyka się w okresie od 2. poł. XIX w. do 3. ćw. XX w., jest rezultatem badań etnografów w ramach stacjonarnych obozów etnograficznych organizowanych w l. 80. i na pocz. 90. XX w. oraz systematycznych penetracji terenowych, podczas których pozyskano „drukowane” obrazy wychodzące już z mody.

Fot.1 (1)

Wnętrze mieszkalne Władysławy Włodarzewskiej w Świątkowicach na Kujawach, 1960 r., fot. A. Sachajdak, zb. MZKiD

Fot.2 (1)

Święta Rodzina, oleodruk, l. 20/30. XX w., wyd. KAMAG, Drezno, poch. Włocławek, fot. J. Czerwiński

Publikacja autorstwa Krystyny Pawłowskiej będzie ważnym uzupełnieniem zagadnień związanych z ludową pobożnością, zwłaszcza że opracowań powiązanych ściśle z jej wizualnym aspektem wciąż jest bardzo mało na gruncie muzealnictwa polskiego. Atutem tego studium jest interdyscyplinarne ujęcie tematu charakteryzujące drukowane święte wizerunki pod kątem antropologii kultury, historii sztuki i religioznawstwa. Przygotowywane wydawnictwo będzie posiadało cechy albumu i zawierało katalog obrazów znajdujących się w kolekcji. Ze względu na duże walory poznawcze i edukacyjne, książka będzie kierowana do różnych odbiorców, w tym do zainteresowanych zagadnieniami religijności z pozycji uprawianego zawodu (muzealnicy, naukowcy, pedagodzy itp.) oraz tych, którzy zechcą poznać duchowe dziedzictwo przodków w zakresie dawnych wyobrażeń świętych postaci. Istotnym walorem publikacji będzie czytelny podział tematyczny, który nada jej cechy przewodnika po ikonografii fabrycznych obrazów świętych.

Mkidn 01 Cmyk

Zadanie pn. „Świat Duchowej Wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” realizowane w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Pod Spode